O2

Dotaz ze dne 27. 3. 2014 08:08.

Otázka

DOBRÝ DEN MANŽELOVI PŘIŠLO Z TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ŽE MÁ ZAPLATIT DLUH Z ROKU 2010 FIRMĚ O2.MÁM ZA TO ,ŽE TENTO DLUH JE JIŽ PROMLČEN A TAK JSME PODALI NÁMITKU.BYLO NÁM OVŠEM ODPOVĚZENO ŽE SE ŘÍDÍ OBCHODNÍM ZÁKONEM A TAM JE PROMLČECÍ LHŮTA 4 ROKY. MANŽEL NENÍ OSVČ...A PROTO PODLE MÉHO MÉHO NEMŮŽE JÍT O OBCHODNÍ ZÁKON. MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT JAK TO TEDY JE? DĚKUJI MOC ZA VAŠÍ ODPOVĚĎ.

Odpověď

Dobrý den,

smlouva může podléhat režimu obchodního zákoníku (hovoříme o úpravě z dané doby - v současnosti již obchodní zákoník neexistuje) nejen na základě toho, že jde o vztah mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti, ale i na základě ujednání. Osobně bych zde tudíž předpokládal, že manžel přistoupil na smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb s tím, že se smlouva bude řídit obchodním zákoníkem. To v případě vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem sice znamená, že se z obchodního zákoníku nemohou použít ustanovení, která by byla pro spotřebitele méně výhodná než úprava v občanském zákoníku, nicméně Nejvyšší soud ČR již opakovaně (poslední mě známé rozhodnutí je z 23. ledna 2014 http://kraken.slv.cz/44ICm3476/2012) došel k závěru, že delší promlčecí lhůta (platná pro obě strany) není úpravou zvýhodňující některou ze stran a tudíž, pokud si ji strany ujednali, není důvod podle ní nepostupovat.

Doporučuji si prostudovat uzavřenou smlouvu a obchodní podmínky, na které je ve smlouvě obsaženo, obávám se, že v nich skutečně naleznete odkaz na obchodní zákoník.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším