exekuce a auto na úvěr

Dotaz ze dne 15. 2. 2014 12:01.

Otázka

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Taťka si vzal pro nás auto na uvěr před 4 rokama.Auto tedy využíváme i splácíme my.Už nám chybí doplatit poslední 4 splátky.Bohužel jsem se dozvěděla,že táta má několik exekuci a nevím v jaké fázi a ani na co jsou ty exekuce.Když auto splatíme můžou nám ho zabavit?Všechny platby jsem prováděla já osobně na účet společnosti na občnský průkaz.Smlouva o úvěru je napsaná na otce.Dá se něco podniknou aby nám auto nezabavili?Velice děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, kdo je vlastníkem automobilu, resp. kdo je zapsán jako vlastník v registru automobilů.

Pokud vyjdu z toho, že vlastníkem automobilu zapsaným v registru je otec (nikoli Vy nebo prodejce auta nebo leasingová společnost), pak v rámci otcovy exekuce může exekutor vydat exekuční příkaz na prodej movitých věcí, tedy i automobilu. Jaké jsou vztahy mezi otcem a Vámi nejsou pro exekutora podstatné. Pokud se Vám hodnověrným způsobem nepodaří prokázat, že skutečnými vlastníky jste Vy (a jen jste opomněli provést změnu v registru - což po 4 letech asi nebude příliš věrohodné, rovněž je otázkou, jaké podmínky byly stanoveny v úvěrové smlouvě), pak exekutor bude smět automobil v rámci exekuce prodat.

Jste-li vlastníkem automobilu v registru uvedena Vy (a otec si vzal úvěr, který vy splácíte), exekutor Váš automobil pro otcovy dluhy postihnout nemůže. I kdyby se o to z nějakého důvodu pokusil, máte jako vlastník možnost žádat vyškrtnutí automobilu ze soupisu věcí k exekuci prodejem movitého majetku a nevyhoví-li Vám exekutor, můžete podat vylučovací žalobu k soudu. V obou případech, jak při žádosti o vyškrtnutí věci ze soupisu, tak při vylučovací žalobě, musí vlastník věci prokázat své vlastnictví k věci, aby byl úspěšný (např. kupní smlouvou na Vaše jméno, výpisem z registru automobilů).

Je-li nyní vlastníkem automobilu otec a převede-li vlastnictví automobilu na Vás a dozví-li se o převodu některý z otcových věřitelů (jaká je reálná šance, že se věřitel o převodu vlastnictví dozví, nemohu posoudit), může takový věřitel převod vlastnického práva napadnout u soudu pro relativní neúčinnost. Pokud by soud vyhověl a relativní neúčinnost potvrdil, znamenalo by to, že převod vlastnictví nebude vůči věřiteli účinný a pro účely exekuce se bude považovat automobil stále ve vlastnictví dlužníka, tedy otce. Aby soud takto nerozhodl, musela byste prokázat, že Vám nebyl znám úmysl dlužníka (otce) zkrátit věřitele převodem vlastnictví a ani Vám nemusel tento úmysl být znám vzhledem ke znalosti majetkových poměrů dlužníka, ke znalosti existence dluhů apod.

Snad jsem odpověděla dostatečně na Váš dotaz, v případě potřeby jej můžete doplnit.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším