Splátkový kalendář

Dotaz ze dne 16. 11. 2013 06:04.

Otázka

Dobrý den, prohrála jsem soud i odvolání. Mám protistraně zaplatit asi 20.000. V současné době jsem já i manžel bez příjmů. (Už rok, já od prosince nastupuji na zkrácený úvazek do zaměstnání). Při odvolacím řízení jsem soudu doložila, že pobírám příspěvek v hmotné nouzi. Přesto mi odvolací soud poplatky nezmírnil. Budu tedy žádat protistranu o možnost zaplacení 1/3 hned a zbytek na splátkový kalendář (500.- až 1.000.-/ měsíčně). Vím, že mi nemusí vyhovět. Já ale nemám, kde si peníze půjčit, co by jste mi poradili - případně, co mě čeká. Dluh samozřejmě uznávám a zaplatit ho chci. Ale mám 2 děti a ještě splácíme hypotéku. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, budu se postupně snažit odpovědět na Vámi položené otázky a nastínit možnosti, které nyní máte.

1) Uzavření splátkového kalendáře s věřitelem - Určitě je na místě zkusit si s protistranou dohodnout splátkový kalendář. Pokud by protistrana na tuto možnost přistoupila, je na místě splátkový kalendář sjednat písemnou formou. Jedním ze základních pravidel při vyjednávání s věřitelem je neslibovat nemožné. Jinými slovy, není dobré navrhovat nebo přistupovat na výši měsíčních splátek, které byste nebyla schopna splácet. Je také potřeba se připravit, že protistrana si může vymínit sjednání splátkového kalendáře s tzv. ztrátou výhody splátek. Což by fakticky znamenalo, že v případě kdy byste neuhradila v příslušném období splátku a věřitel uplatnil svůj nárok v exekuci, došlo by ke ztrátě možnosti splácet závazek prostřednictvím splátkového kalendáře. Podotýkám, že se jedná o poměrně běžnou podmínku věřitele. Méně častější nicméně ale mnohem nebezpečnější je zajištění splátkového kalendáře směnkou, tehdy totiž hrozí riziko, že byste "bez náležitého ošetření" mohla zaplatit dlužnou částku dvakrát.

2) Splátkový kalendář s věřitelem nebyl uzavřen - V případě že by věřitel nebyl ochoten na splátkový kalendář přistoupit, přichází na řadu zásada "platit alespoň něco". V praxi to znamená, že je potřeba se nenechat a nepřestat závazek splácet a to i v případě kdy věřitel bude požadovat úhradu dluhu najednou nebo ve vyšších splátkách. Věřitel má právo na své peníze, z druhé strany je povinen od Vás přijmout jakékoliv plnění.

Pokud by nastala varianta č. 2, je nutné si uvědomit, že hrazením menších splátek budete postupně umořovat dluh (alespoň trochu), zároveň však nejste chráněna před exekucí. Protistrana – věřitel totiž disponuje exekučním titulem tj. pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu. Pravomocnost znamená, že dané rozhodnutí nabylo právní moci, vykonatelnosti je dosaženo, pakliže nebyla splněna povinnost uložená v daném rozhodnutí např. nebyl uhrazen dluh ve lhůtě, která byla soudem stanovena.

Jestliže věřitel má k dispozici tento exekuční titul, je oprávněn podat návrh na zahájení exekučního řízení v zásadě kdykoliv v průběhu následujících 10 letech po jeho nabytí právní moci a vykonatelnosti, pakliže nebude závazek uhrazen.

V situaci kdy by zcela reálně hrozilo, že na Vás bude nařízena exekuce, je možné udělat několik preventivních opatření. Konkrétně se může jednat o zrušení bankovního účtu (z exekučně „zmrazeného“ účtu totiž neodchází žádné platby a také většina bank neumožňuje takto zatížený účet zrušit), zajištění si úhrady jednotlivých plateb jiným způsobem (např. splátky hypotéky). V neposlední řadě je vhodné se dohodnout se zaměstnavatelem na způsobu výplaty mzdy v hotovosti, poštovní poukázkou nebo alespoň na účet jiné osoby – nikoliv manžela! Nepíšete, o jaké soudní řízení se jednalo. Stejná opatření by měl provést také Váš manžel, nelze totiž vyloučit, že by exekutor mohl postihnout jeho příjem či účet v případě že by se jednalo o vymáhání závazku, který patří do společného jmění manželů.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším