Je možné postihnout plat a účet manželky?

Dotaz ze dne 7. 11. 2013 15:57.

Otázka

Dobrý den, v roce 1996 jsem uzavřela manželství. Manžel se stal od roku 1997 do roku 2000 společníkem ve v.o.s., kde v roce 1997 bez jeho vědomí společník zpronevěřil zboží. V roce 2005 byla na manžela podána žaloba o úhradu pohledávky z titulu ručení ve v.o.s. V roce 1999 jsme s manželem soudně zúžili SJM. Já jsem o dluhu nevěděla. V roce 2013 soud rozhodl o zaplacení pohledávky a věřitel okamžitě předal vymáhání pohledávky exekutorský úřad a dle nového exekučního řádu jsem postižena i já. Mohu se nějak bránit. Pomůže mi rozvod. Manžel již z minulého podnikání splácí dluhy a provoz celé domácnosti jsem dosud hradila ze své mzdy. Nyní bohužel se mohu spolehnout na pomoc bratra či maminky v důchodě.

Odpověď

Dobrý den,

postižení manžela povinného formou srážek ze mzdy je dle mého názoru "kočkopes", který se dostal do platného práva poněkud podivným způsobem (původně nic takového do poslanecké sněmovny nešlo a ani v rámci sněmovních dokumentů se nijak neřeší, že se tato větička v zákoně najednou objevila) a který bude zřejmě činit aplikační potíže až do té doby, než se příslušné sporné otázky dostanou k Nejvyššímu soudu ČR, který snad poskytne jasnější vodítko pro praxi.

Osobně bych Vám doporučil podat návrh na zastavení exekuce formou srážek ze mzdy manžela povinného s tím, že novela umožňuje tuto formu exekuce pro závazek, který je ve společném jmění manželů a v daném případě se o závazek spadající do společného jmění manželů nejedná.

Osobně bych zde argumentoval v první řadě tím, že jde o závazek plynoucí z manželova podniku, který nabyl za doby existence bezpodílového spoluvlastnictví manželů, který tudíž i po té, co bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo nahrazeno společným jměním manželů, zůstalo osobním majetkem Vašeho manžela a tudíž se jedná o závazek sice vzniklý za trvání manželství, ale z osobního majetku Vašeho manžela a tudíž nejde o závazek spadající do společného jmění manželů. Odkázal bych zde na judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3078/2006, ze dne 20. 3. 2008 (http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=80&id_article=251604&csum=675de8a7).

Zadruhé bych podpůrně uvedl, že i kdyby se jednalo o závazek ze společného jmění manželů, tak společné jmění manželů bylo ke dni... soudně zúženo a pakliže nedošlo následně k soudnímu vypořádání ani vypořádání dohodou (s dohodou by byl problém - nesmí se dotknout práv věřitelů) ohledně zaniklé části společného jmění, je třeba použít zákonnou fikci, dle které ohledně zaniklého společného jmění došlo k vypořádání po uplynutí lhůty tří let. Ke dni zahájení exekučního řízení tudíž ani z tohoto důvodu nemohlo jít o závazek ze společného jmění manželů. (Tady je právě jeden z předmětů sporu - někteří se domnívají, že rozhodující je okamžik vzniku závazku, jiní že okamžik nařízení exekuce a názory se rozchází i v tom, zda-li by v případě rozvodu měly být další srážky zastaveny - podle našeho názoru ano.)

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším