oprávněnost exekuce

Dotaz ze dne 25. 9. 2013 09:46.

Otázka

Dobrý den, mám dotaz ohledně oprávněnosti postupu exekutora. Manželka měla před naším manželstvím fin.závazek.Tento závazek nebyla schopná plnit a byl vydán rozsudek na doplacení celého závazku,včetně příslušenství - tento rozsudek byl vydán již v době našeho manželství.Nyní byla nařízena exekuce i na můj plat. Moje otazka zní: Je pro nařízení exekuce na můj plat směrodatná prokazatelná doba vzniku dluhu,nebo rozhodnutí soudu a exekuční titul? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pakliže se jedná o pohledávku vzniklou před uzavřením manželství, nedochází k tomu, že by v důsledku uzavření manželství přešla do společného jmění manželů (nepředpokládám, že byste ji notářským zápisem do společného jmění vkládali). Na "osobní" povaze závazku nemění nic skutečnost, že za trvání manželství dojde k přírůstku příslušenství, k rozhodnutí soudu a k nařízení exekuce.

Lze tudíž doporučit podat návrh na zastavení exekuce s tím, že jde o vymáhání pohledávky, která netvoří součást společného jmění manželů, takže není naplněna základní podmínka pro exekuci formou srážek ze mzdy manžela povinného. Skutečnost, že jde o závazek z doby před manželstvím, je samozřejmě třeba doložit, byť např. pouze formou odkazu na rozhodnutí soudu ve věci či dotčený spis.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším