Dluhy manželky

Dotaz ze dne 17. 7. 2013 13:05.

Otázka

Dobrý den. Může mi exekutor obestavit účty a mzdu, jako manželu povinné, když manželství bylo rozvedeno 31.12.2013,tedy půl roku po rozvodu?

Odpověď

Dobrý den,

dotčená část novely, která umožnila postihnout mzdu, účet či jiné pohledávky či majetková práva manžela povinného, byla do zákonné úpravy tak trochu podivně "přilepena" a s jejím použitím je spojena řada výkladových problémů, která zřejmě až časem vyřeší Nejvyšší soud ČR.

V popsané situaci lze tudíž doporučit, abyste si podal žádost o zastavení exekuce, ve které uvedete všechny důvody, pro které by teoreticky mohla být exekuce zastavena s tím, že s trochou štěstí se příslušný soudce s některým z důvodů ztotožní (návrh na zastavení podáváte u soudního exekutora, ale ten, pokud nebudou splněny podmínky pro to, aby návrhu sám vyhověl, předá následně návrh příslušnému exekučnímu soudu).

Podle popisu situace bude zřejmě jedním z Vaších argumentů to, že v době nařízení exekuce jste již půl roku nebyli manželi a podle dotčené úpravy jde o novinku použitelnou vůči manželu povinného. Proti tomuto argumentu se lze setkat s protiargumentem, že z hlediska odpovědnosti je rozhodující okamžiku vzniku závazku.

Dále se často používá argument, že pokud exekuce proti povinnému byla zahájena před 1.1.2013, nelze následně proti jeho manželu dotčenou novinku použít, jelikož podle přechodných ustanovení dotčené novely mají již probíhající exekuce doběhnout podle původních pravidel. I zde je však právní obec rozštěpená (dotčené ustanovení není skutečně po právněteoretické stránce věci zrovna nejkvalitnější) a zatímco část se domnívá, že novinku lze použít i v případě, kdy exekuce proti povinnému byla zahájena před účinností novely, část se domnívá, že to možné není (časem nám odpověď stejně jako u výše uvedeného argumentu poskytne judikatura Nejvyššího soudu ČR).

Poměrně jasná (byť někdy pouze pouze z hlediska právního výkladu) je pak situace, kdy by šlo o exekuci pro závazek, který nespadá do společného jmění manželů. Novela je jasná v tom ohledu, že postižení manžela přichází v úvahu v případě, kdy jde o vymáhání závazku spadajícího do společného jmění manželů, takže pokud jde o situaci, kdy lze úspěšně dokládat, že o exekuci na závazek spadající do společného jmění manželů nejde (např. jsme se již setkali s tím, že soudní exekutor vymáhal podle této novely po manželovi povinného závazky, které vznikly v době před uzavřením manželství), lze předpokládat, že by návrh na zastavení byl úspěšný.

V případě potřeby lze doporučit využít osobní či alespoň telefonické konzultace (www.obcanskeporadny.cz) k bližšímu rozebrání situace.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším