platit či neplatit výživné

Dotaz ze dne 5. 6. 2013 00:45.

Otázka

Dobrý den, od půl roku syna na něj platím výživné které mi bylo několikrát upravováno. Přibližně před dvěma lety bylo nařízeno soudem výživné srážet ze mzdy u mého zaměstnavatele. V dnešní době je již syn plnoletý,ukončil střední školu a dále studovat nehodlá. Střídavě žije v mé domácnosti i domácnosti jeho matky. Po dohodě jsme navštívili soud a syn zažádal o zrušení vyživovací povinnosti. Přišlo mi usnesení tohoto znění cituji:

Výkon rozhodnutí nařízený usnesením soudu v ... dne xx.xx.xxxx pod č.j. 13E xx/xxxx-xx a to srážkami ze mzdy povinného, se ke dni xx.xx.xxxx podle § 268 odst. 1 písm. c zák. čís.99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů v celém rozsahu zastavuje.

Stojím teď před otázkou, zda výživné i nadále platit, či nikoli, jelikož bylo podáno na návrh syna. Resp. nechápu zda se toto rozhodnutí týče pouze zastavení srážek ze mzdy či zrušení vyživovací povinnosti jako takové. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k citovanému ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, šlo o případ, kdy výkon rozhodnutí byl zastaven proto, že o to požádal oprávněný (Váš syn) a tudíž soud nezkoumal, zda-li zde vyživovací povinnost trvá či nikoliv. Z dotčeného rozhodnutí jinými slovy nelze přímo dovodit nic jiného, než že Váš syn nechal srážky zastavit.

V principu zde zůstává rozsudek, na jehož základě byly původně srážky nařízený a synovi v zásadě nic nebrání v tom, aby v okamžiku, kdy nebudete výživné platit, podal s tímto rozsudkem nový návrh na exekuci.

Ačkoliv jsou právníci, kteří vychází hlavně z hmotněprávního vymezení vyživovací povinnosti, nebo-li z toho, že vyživovací povinnost končí v okamžiku, kdy syn nabyl schopnost se sám živit a není třeba usilovat o žádné zvláštní "potvrzení" těchto skutečností od soudu, osobně bych vzhledem k výše uvedenému riziku doporučoval, abyste buď se synem sepsali prohlášení, ve kterém syn uvede, že nabyl schopnosti se sám živit a další úhradu výživného nepožaduje, nebo jste se obrátil na soud se žalobou na zrušení vyživovací povinnosti, aby jste měl potvrzeno od soudu, že nejen podle Vašeho tvrzení, ale i podle závěrů soudu byly naplněny skutečnosti, které zákoník spojuje se zánikem vyživovací povinnosti.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším