Exekuce v zahraničí

Dotaz ze dne 24. 5. 2013 12:53.

Otázka

Dobrý den, mám na svého bývalého manžela vydán směnečný platební rozkaz.Jakou mám možnost vymáhat částku exekučně?Trvalý pobyt má v české republice.V současné době však žije a bydlí v Anglii.

Odpověď

Dobrý den,

pokud by měl Váš manžel nějaký majetek, příjem či pohledávku na území České republiky, tak byste samozřejmě na základě vykonatelného směnečného platebního rozkazu mohla zahájit "klasickou" exekuci u českého soudního exekutora (http://www.ekcr.cz/). Pokud však na našem území není co smysluplně postihnout, nezbývá než uvážit možnost výkonu rozhodnutí ve Spojených královstvích.

Problematice výkonu rozhodnutí v zahraničí se coby česká občanská poradna blíže nevěnujeme. Základní informace můžete získat na stránkách Evropské komise (http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_eng_cs.htm), pokud to dovoluje Vaše jazyková vybavenost, můžete se obrátit na tamní síť občanských poraden (http://www.citizensadvice.org.uk/), v českém jazyce lze uvážit kontaktovat advokátní kancelář se zaměřením na anglické právo (http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx - zaměření 61), popřípadě si zkusit najít inkasní agenturu, která řeší rovněž pohledávky do UK.

Stručně řečeno - v rámci EU funguje systém uznávání soudních rozhodnutí (u některých typů nároků dokonce i přímá vykonatelnost), takže nebude třeba znovu řešit nárok ze směnky před soudy ve Spojených královstvích, nicméně bude třeba "vypapírovat", aby Vám byli ochotni podle tamního práva zahájit výkon rozhodnutí v režimu tamní právní úpravy.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším