Exekuce dlužníka v zahraničí

Dotaz ze dne 29. 3. 2013 12:11.

Otázka

Dobrý den,

prosím zde o radu ohledně mého problému. Půjčil jsem před rokem na notářsky ověřenou směnku hotovost ve výši 100.000 Kč svému ještě tehdy "kamarádovi" na opravy a rekonstrukce jeho rodinného domku. On však přestal splácet a neustále se na něco začal vymlouvat proč zrovna teď splácet nemůže, nakonec přestal se mnou dokonce i komunikovat. Když jsem si pak o něm začal zjišťovat informace, nestačil jsem se divit. Je rozvedený a se svojí ženou v jejich kdysi společném domku již dávno nebydlí, nemovitost a veškerý majetek z kdysi společného vlastnictví manželů je uveden na jeho ex-manželku, trvalé bydliště má formálně hlášené na obecním úřadě a je na něho vedeno již několik exekucí převážně od peněžních ústavů kde si půjčoval a nesplácel a to již od roku 2008 a déle. V České republice žije v podstatě jako "bezdomovec" a to i bez jakýchkoli oficiálních příjmů, neplatí zde tedy ani daně, zdravotní a sociální pojištění. Jeho živnost jako OSVČ však dle živnostenského rejstříku stále pokračuje. Existují však také velice věrohodné informace, že se odstěhoval do Německa, našel si tam oficiální práci, platí tam daně a zdravotní/sociální pojištění, bydlí v pronajatém bytě, má tam bankovní účet a vlastní osobní automobil s německou SPZ. Nyní bych potřeboval vědět zda je možné:

1) Vymáhat soudně jeho dluh v Německu jako státu EU?

2) Nechat ho hledat třeba Interpolem nebo podat na něho trestní oznámení aby mohl být při případné návštěvě ČR zde zatčen a obviněn z podvodu a bylo proti němu vedeno trestní stíhání?

Jak se mám obrátit na příslušné soudy a směnku zažalovat? Mohu se obrátit na český soud nebo musím rovnou na německý soud (za podstatně vyšší náklady)? Když je na něho vedeno i několik dalších exekucí, jestli se třeba nemohu připojit a podat společnou žalobu případně trestní oznámení? Ušetřily by se tak jisté náklady. A potom také jestli nebudu třeba v nějakém "pořadníku" protože ani přesně nevím kolik dluží všude jinde a na mě už pak třeba vůbec nic nezbyde a nebo aby to mohlo být případně strháváno z jeho příjmu od jeho zaměstnavatele v Německu, abych dluh dostával alespoň ve splátkách. Předem děkuji za rady a informace.

Odpověď

Dobrý den,

úvodem k možnosti "hledání Interpolem". Máte samozřejmě možnost obrátit se na kteroukoliv služebnu Policie ČR či státní zastupitelství s podezřením, že jste se stal obětí podvodu, ale je třeba upozornit, že samotná neschopnost splácet závazky není trestným činem. O trestní odpovědnosti lze uvažovat až v situaci, kdy dotčené osobě muselo být vzhledem k jejím poměrům již tehdy jasné, že nebude schopna dotčenou částku vrátit. Pro úspěch Vašeho trestního oznámení by tudíž bylo na místě zjistit alespoň obecně, jak na tom dotčená osoba v dané době byla co do majetku a co do závazků, jinak se obávám, že věc bude odložena s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující, že došlo ke spáchání trestného činu.

Pokud jde o příslušnost soudu, tak jde o oblast které se blíže nevěnujeme, nicméně by ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ve světle judikatury ESD ve věci C‑419/11 z 14. března 2013 by mělo být možné jak žalovat v Německu podle bydliště, tak v ČR podle místa, kde mělo být ze směnky placeno (předpokládám tedy, že takovýto je obsah směnky). Uplatnění pohledávky v Německu může být dražší co do soudního řízení, ale na druhé straně pak bude jednoduché využít možnosti exekuce podle německého práva. V případě uplatnění pohledávky v ČR bude jednodušší uplatnění práv ze směnky, ale na druhé straně bude nutné vyřídit uznání českého rozhodnutí, aby bylo možné pokračovat německou exekucí. Nejsem Vám schopen posoudit, která varianta se ve výsledku jeví jako výhodnější a mohu Vám pouze doporučit vyhledat někoho, kdo se specializuje na přeshraniční spory ČR x Německo (seznam advokátů naleznete na www.cak.cz).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším