exekutorsky přikaz na manželku

Dotaz ze dne 27. 3. 2013 20:49.

Otázka

Dobrý den, mam na vás jeden dotaz s mou manželkou jsme se vzali 8.8. 2008 a dne 7.8. 2008 jsme uzavřely SMLOUVU O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH VZTAHU V MANŽELSTVÍ u notáře. Dnes byl manželce doručen exekuční příkaz na její plat i účet. ale poněvadž jsem dlužníkem já tak pan exekutor ji zablokoval účet i plat ..tak mam dotaz jestli má na to právo ?? a jak se můžeme bránit ponevadž manželka nemá ani životní minimum aby se mohla dostavat do práce tak jak bude moct pracovat když nebude mít peníze na cestu do zaměstnaní..tento dluh vznikl ještě před manželstvím.. děkuji s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

podstatnou informací ve Vašem dotazu je, že dluh Vám osobně vznikl ještě před uzavřením manželství. Proto dluh nespadá do společného jmění manželů a proto exekutor nemůže postihnout mzdu i účet Vaší manželky. Exekutoři to však zkoušejí ve snaze vymoci dlužnou částku nebo nevědí, že dluh nespadá do společného jmění manželů. Vaše paní má ale možnost bránit se. Doporučuji, aby Vaše paní co nejdříve písemně a doporučeným dopisem zaslala exekutorovi návrh na zastavení exekuce. V tomto návrhu bude požadovat zastavení exekuce z důvodu, že dluh vznikl před uzavřením manželství a proto nespadá do společného jmění manželů, je vhodné doložit kopie listin prokazující tuto skutečnost (např. datovanou smlouvu o půjčce a oddací list).

Než se Vaší paní podaří poslat návrh na zastavení exekuce na její plat i účet a než exekutor zastaví exekuci, může uplynout několik týdnů. Vaše paní může zajít mezi tím do své banky a zde požádat o vyplacení dvojnásobku životního minima jednotlivce, tj. 6820 Kč. Tato částka se vyplácí jednorázově a má pokrýt nezbytné náklady na živobytí. Pokud Vaše paní očekává výplatu mzdy, pak doporučuji požádat zaměstnavatele, aby jí mzdu vyplatil v hotovosti a nikoli zasílal na účet, kde by mzda byla zablokována.

Skutečnost, že jste před uzavřením manželství sepsali Smlouvu o úpravě majetkových vztahů v manželství, nemá nyní na tuto konkrétní exekuci, resp. obstavení platu a účtu Vaší paní, vliv. Podstatným je datum vzniku dluhu a uzavření manželství.

Sluší se však dodat, že výše uvedená Smlouva, kterou jste s tehdy budoucí paní uzavřeli, Vás však neochrání před exekucí pro dluhy, které případně vznikly za trvání manželství. Těchto smluv se totiž smí manželé dovolávat vůči věřitelům pouze v případě, že jsou schopni prokázat, že věřitelé o této smlouvě věděli. Při exekuci by se vycházelo z toho, že společné jmění manželů existuje, a mohl by být postižen majetek, který by za normálních okolností tvořil společné jmění manželů a stejně tak by závazky mohli spadat do společného jmění manželů. Smlouva o úpravě majetkových vztahů v manželství má význam především pro vztahy mezi manželi - Vy se nemůžete dovolávat toho, že chcete podíl na majetku, který by v případě nesepsání smlouvy spadal do společného jmění manželů, ale věřitel se může uspokojit prodejem tohoto majetku, jako kdyby smlouva nebyla sepsána.

S pozdravem,

Kateřina Čočková a Ondřej Načeradský

za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším