Exekuce VZP

Dotaz ze dne 2. 3. 2013 07:46.

Otázka

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Manželovi v době, kdy jsem ho ještě neznala, vznikl u VZP dluh na pojistném + penále. V rámci exekučního řízení mu tehdy zabavili stavební spoření, které pokrylo celou dlužnou částku a částečně i penále. VZP se téměř po 5 letech ozvala, že chce penále doplatit. Mezi čtyřma očima mi říkají, že na jednou již proběhlou exekuci nemuže proběhnout další, oficiálně ale trvají na svém. Můj dotaz zní: - mají na jednou již proběhlou exekuci právo zřídit další exekuci? - v případě, že by měli pravdu, mohou mě, jako manželce provést exekuci na můj účet (manžel nic nevlastní, oficiálně bydlí na MÚ), vím, že od ledna toto lze, ale všude se píš, že se jedná o dluhy vzniklé v době manželství...já v době vzniku dluhu manžela neznala? - jakým způsobem, pokud pojišťovna bude trvat na svém, se máme bránit?

Odpověď

Dobrý den,

v první fázi si je třeba položit otázku, jak tomu bylo tehdy s exekucí. Pokud by šlo o exekuci v režimu exekučního řádu, nedošlo by v situaci, kdy výtěžek z prodeje nemovitosti nepostačoval na úhradu celé vymáhané částky k zastavení exekuce, ale soudní exekutor by pokračoval ve vymáhání zbylé části dluhu jiným způsobem (srážky z příjmu, postižení jiných movitých či nemovitých věcí atd.), pokud by zde nebyl nějaký jiný důvod pro zastavení exekuce (jako by byla naprostá nemajetnost povinného). Je zde nicméně možnost, že nešlo o exekuci v režimu exekučního řádu, ale o soudní výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu a nebo o exekuci v režimu správního řádu (ve spojení s daňovým řádem).

Tak či onak, obecně vzato nezaniká nárok v důsledku toho, že se ho v exekučním či vykonávacím řízení nepodařilo plně uspokojit. Nárok by se nicméně mohl stát nevykonatelným, pokud věřitel nepokračoval ve vymáhání pohledávky a uplynula by promlčecí lhůta. Pokud by však pohledávka nebyla promlčená a v předchozí exekuci se nepodařilo uspokojit celou pohledávku (např. proto, že dlužník již nic neměl), nic by věřiteli nebránilo, aby nějakou dobu počkal a poté opět zkusil zbytek pohledávky exekučně vymáhat s tím, že dlužník snad již bude mít majetek, jehož postižením by bylo možné pohledávku uspokojit.

K otázce na možnost postižení Vašeho účtu - dotčená novinka se týká dluhů, které spadají do společného jmění manželů. Jelikož jde o dluhy vzniklé před manželstvím, není důvod, proč by se při vymáhání těchto dluhů použila.

Konkrétní způsob obrany nelze takto "od stolu" doporučit - bylo by třeba mít podrobnější informace o situaci i o tom, co přesně a na jakém základě pojišťovna požaduje. V případě potřeby uvažte doplnění informací, či spíše možnost osobní konzultace v některé z občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším