Exekuce na výživné

Dotaz ze dne 11. 2. 2013 17:27.

Otázka

Dobrý den, býv. manžel platí výživné vždy v celé částce, ale již 2 roky (možná i více) velmi nepravidelně. Dle rozsudku bych měla mít peníze nadcerku vždy 5. v měsíci, ale není výjimkou, že peníze přijdou i s měsíčním zpožděním. Za celé 2 roky nezaplatil ještě včas, což mohu doložit. Na moje upozornění nedbá a dohoda s ním není možná. Býv. manžel podniká jako tlumočník a překladatel a tvrdí mi vždy, že mu firmy také pozdě platí a že tím pádem bohužel nemůže na dcerku zaplatit nikdy včas. Podala jsem exekuci na budoucí výživné, aby dcera měla zajištěné peníze, ale jeho právní zástupce mi vyhrožuje, že na mne podají trestní oznámení za šikanu a trvají na zastavení exekuce. Můj dotaz zní: - může mne opravdu za toto žalovat? - mohl by soud uznat jako důvod pro neoprávněnou exekuci to, že mu firmy za práci platí po splatnosti faktury, tedy se značným zpožděním ? Moc Vám děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

termín splatnosti výživného je součástí soudního rozhodnutí a otec dítěte je povinen termín respektovat. V případě, že zde existují objektivní důvody pro změnu termínu splatnosti, má samozřejmě možnost požádat soud o změnu rozhodnutí o výživě, ale do té doby musí počítat s tím, že v případě nedodržování termínu splatnosti může dojít k nařízení exekuce za účelem řádného hrazení výživného. Je samozřejmě možné, že odběratelé zaplatí později, ale za normálních okolností lze od plátce očekávat, že je schopen mít alespoň minimální rezervu, aby tyto krátkodobé výkyvy nešly na úkor zajištění výživy dítěte.

Podání trestního oznámení pro šikanu je absurdní, návrh na zastavení samozřejmě podat může, nicméně v takovém případě bude muset soud přesvědčit, že nejen došlo k uhrazení dluhu, ale rovněž lze předpokládat, že dále bude již běžné výživné hrazeno řádně.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším