exekuce

Dotaz ze dne 22. 1. 2013 14:50.

Otázka

Dobrý den mám dotaz:prosím Vás jak dlouho my muže exekutor blokovat účet v bance když mám exekuci již splacenou ? děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

v dané situaci záleží na tom, co je třeba rozumět pod splacením. Nejrychlejší způsob jak uvolnit majetek je využít ustanovení § 44a odst. 2 exekučního řádu. To řeší situaci, kdy povinný u exekutora složí částku ve výši vymáhané pohledávky, včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor má na návrh povinného do 7 dnů rozhodnout o zrušení zákazu nakládání s majetkem a neprodleně ho zaslat všem účastníkům a osobám, jimž byly doručeny exekuční příkazy.

Nejde-li o takovouto situaci, lze exekutora požádat, aby zrušil exekuční příkaz, jelikož vzhledem ke stavu exekučního řízení je další blokace účtu nadbytečná a pokud se soudním exekutorem není možná domluva o zrušení příkazu, můžete podat návrh na zastavení exekuce touto formou s tím, že vzhledem ke stavu exekučního řízení je takováto exekuce nadbytečná, jelikož plného uspokojení je zřejmě možné dosáhnout jinak (neuvádíte, zda-li již došlo k vyúčtování nákladů formou příkazu k úhradě nákladů exekuce a tudíž můžeme mluvit o konečné výši nákladů).

Záleží na situaci, zda-li je takovýto postup rychlejší než vyčkat na ukončení exekuce - pokud již bylo vše skutečně uhrazeno, soudní exekutor vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce a vy jste proti němu nepodal námitky, mělo by se vše již "dopapírovat" relativně rychle a usilovat o částečné zastavení by mohlo být zbytečné, na druhou stranu, pokud se má situace tak, že Vám soudní exekutor není schopen sdělit, v jakém termínu vydá příkaz k úhradě nákladů a mohlo by se stát, že na další krok exekutora budete několik měsíců čekat (tím netvrdím, že je v pořádku, aby soudní exekutor postupoval takto pomalu), může být podání návrhu na částečné zastavení rychlejší variantou.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším