Exekuce na účet i na plat

Dotaz ze dne 30. 11. 2012 22:50.

Otázka

Dobrý večer,

v listopadu mi byla udělaná exekuce, kdy došlo k zablokování účtu v bance a zároveň i účtu se stavebním spoření. Na těchto účtech je potřebná cílová částka, kterou exekutorský úřad vymáhá. S exekutorským úřadem jsem v kontaktu, domluvili jsme se na formě platby, tak že až exekuce nabyde právní mocí, příslušný exekutorský úřad si peníze stáhne a následně odblokuje všechny účty. Dnes (asi dva dny po té, co jsme se domluvili na této formě platby) mi přišel další dopis s tím, že soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce srážkou ze mzdy či jiného příjmu povinného u plátce (tento dopis byl zaslán dne, kdy jsem se s exekutorským úřadem domluvila na formě platby, jak je zmiňováno výše).

Může dát exekutorský úřad 2 exekuce na 1 pohledávku s měsíčním intervalem? A dá se nějakým způsobem domluvit s exekutorským úřadem,aby např. exekuce na mzdu byla stažena?

Děkuji a přeji Vám krásný večer.

Odpověď

Dobrý den,

budu se snažit postupně zodpovědět Vaše dotazy. Zajímá Vás, zda může exekutorský úřad nařídit 2 exekuce na 1 pohledávku s měsíčním intervalem. Předpokládám, že máte na mysli nařízení více způsobů provedení exekuce při vymáhání jedné pohledávky.

Odpověď najdeme v § 58 odst. 2 Exekučního řádu, ve kterém je uvedeno: "Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo prodejem podniku."

Z citovaného ustanovení vyplývá, že exekutor je skutečně oprávněn zvolit více způsobů vymáhání jedné pohledávky a to buď současně nebo postupně, v případě kdy nepostačuje jeden ze způsobů k vymožení celé pohledávky.

Je pravda, že v situaci kdy by získal uspokojení pohledávky z účtu nebo ze spoření, je zvláštní, že exekutor zvolil dodatečně tento způsob exekuce. Z druhé strany je možné, že ho k tomu mohly vést obavy z případných komplikací výplaty hotovosti ze stavebního spoření.

Určitě by bylo na místě se obrátit na příslušný Exekutorský úřad a upozornit je, že srážky ze mzdy jsou v dané chvíli nadbytečné, jelikož celá pohledávka včetně příslušenství (tj. úrok z prodlení, náklady nalézacího řízení a náklady exekučního řízení) budou uspokojeny z peněz na účtu a z účtu stavebního spoření. V případě kdy by exekutor na Vaše upozornění nereagoval, můžete podat návrh na zastavení exekuce srážkami ze mzdy, ve kterém budete argumentovat dostatkem prostředků, které byly zajištěny za účelem úhrady exekuce.

Pro úplnost dodávám, že jakákoliv "gentlemantská" dohoda mezi Vámi a exekutorem pro něj není stoprocentně závazná tj. i navzdory ní může rozhodnout o dalším způsobu provedení exekuce, dojde-li k závěru, že setrvání na původní dohodě by poškodilo oprávněného (k "pevné" dohodě by byl nutný souhlas oprávněného).

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším