Dědicke řízení

Dotaz ze dne 3. 9. 2012 09:47.

Otázka

Dobry den,v březnu mi umřela maminka, ta nechala zavět a napsala vše na moji dceru, ja a muj bratr jsme se zřekli ve prospěch zavěti ,ma sestra ne a napsala svuj podil na sveho syna. Na mou sestru je exekuce, chtěla to obejit .Notař už podal k soudu info o exekucich. samozřejmně vime.ze jde o odporovatelnost a zkraceni věřitele.. Co,ale nevim jak to bude pokračovat?? Divim se,že je notař na tyto skutečnosti neupozornil??? Kdo bude věřitele informovat?? Ještě jsem se chtela zeptat, jestli mužu uplatnit dar vuči sestry, maminka za ni platila pujčku na kterou ji byla ručit,sestra neplatila,mamce nezbylo nic jineho,než to zaplatit....da se to uplatnit??

Odpověď

Dobrý den,

neznám konkrétní okolnosti případu, ale pouze na základě toho, že Vaše paní matka coby ručitelka zaplatila za Vaší sestru půjčku, nelze hned začít mluvit o daru. Darem by bylo, pokud by Vaše matka darovala Vaší sestře finanční prostředky na úhradu dluhu. Ne proto, že by musela, ale proto, že se rozhodla jí takovýto dar dát. Něco jiného však je, pokud Vaše sestra coby dlužnice neplatila a Vaše paní matka tak měla jako ručitelka povinnost sama dluh zaplatit (v opačném případě by jí věřitel mohl pro nesplnění ručitelského závazku žalovat). Vaší paní matce tak vzniklo, jako každému jinému ručiteli, právo požadovat po dlužníkovi (Vaší sestře) to, co za ní musela z titulu ručení zaplatit. V rámci dědického řízení tak zřejmě nepůjde o započtení daru, ale o existenci pohledávky, kterou měla zesnulá vůči své dceři.

Pokud jde o důsledky odmítnutí dědictví, jste zřejmě správně informována. Notář má za úkol zjistit, co je zřejmě předmětem dědictví, kdo je pravděpodobným dědicem a buď stvrdit dohodu těchto dědiců, nebo určit, jakým podílem dědictví nabyli.

Notář poskytuje účastníkům řízení poučení o jejich procesních právech souvisejících s dědickým řízením (např. je poučí o možnosti odmítnout dědictví), ale mezi jeho úkoly nepatří zkoumání majetkových poměrů dědiců ani to, zda odmítnutím dědictví či uzavřením nevýhodně dohody neporuší dědic nějakou svou povinnost (např. v případě oddlužení splátkovým kalendářem je dědic povinen dědictví přijmout, zpeněžit a použít na mimořádnou splátku).

Nejsem si zcela jist, co myslíte pod otázkou "jak to bude pokračovat". Dědické řízení bude pokračovat stejně, jako kdyby Vaše sestra zadlužená nebyla.

Odporovatelnost znamená, že je na věřitelích, zda se vůči Vašemu synovci dovolají odporovatelnosti vzdání se dědictví. Nejde o to, že by právní úkon dlužnice (vzdání se dědictví) byl neplatný, ale o to, že se věřitelé ve výsledku mohou, poté co uspějí u soudu s tzv. odpůrčí žalobou, uspokojit v rámci exekuce postižením dotčeného majetku, byť podle rozhodnutí o dědictví nejde o majetek jejich dlužnice (povinné). Pokud žádný z věřitelů tohoto práva nevyužije, zůstane dědický podíl v majetku Vašeho synovce.

Věřitelé nejsou na výsledek dědického řízení zvlášť upozorňováni, ale na základě doložení pohledávky jim je umožněn přístup do dědického spisu a pokud v něm zjistí, že je "jejich" dlužnice zkrátila odmítnutím dědictví, mohou vyzvat Vašeho synovce coby nabyvatele jejího dědického podílu k tomu, aby se s nimi vyrovnal, nebo rovnou přistoupit k již zmiňované odpůrčí žalobě.

Odpůrčí žalobě by se teoreticky mohl synovec bránit tím, že nevěděl nic o dluzích své matky a o krácení věřitele, ale takové tvrzení je poněkud "problematické" prokázat.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším