Dotaz ohledně exekuce od Dopravních podniků Praha

Dotaz ze dne 9. 7. 2012 14:18.

Otázka

Dobrý den,

mám na Vás dotaz ohledně exekuce, kterou mám za neplacení pokut od Dopravních podniků Praha. Momentálně mám exekuci na plat od firem, které mé pohledávky odkoupily od Dopravních podniků Praha. Na hlavní centrále DP Praha jsem si nechal zjistit a vytisknout všechny pokuty, které jsem v průběhu několika let dostal. Je jich cca 20 a všechny jsou již v této chvíli odkoupeny různými exekutorskými firmami, takže s nimi DP Praha již nemají nic společného. Paní na centrále DP Praha mi vypsala nejen všechny firmy kterým dlužím, ale i dlužné částky a kontakty na exekutory, kteří mé pohledávky odkoupily od DP Praha a které je po mě teď budou chtít uhradit.

Můj dotaz zní takto: V tuto chvíli mám exekuci na plat zatím pouze za 8 pokut, ale jak už jsem zmiňoval výše, tak od DP Praha mám vypsáno okolo 20ti pokut. Těch zbylých cca 12 pokut chci začít splácet, ale nemohu se nijak spojit s exekutorskými firmami, které je vlastní. Neumím si ani přiřadit pokuty za které mám nyní exekuci, k pokutám vypsaným v souhrnu pokut vypsaných od DP Praha. Několikrát jsem se exekutorům zkoušel dovolat, ale z 90% jsem neměl štěstí. Jednou už jsem měl dokonce s panem exekutorem domluvenou schůzku, ale v den schůzky mi volala jeho sekretářka a schůzku zrušila s tím, že pan exekutor nemá čas a že se mi ozvou. Už je to cca měsíc a stále mě nikdo nekontaktoval. Chci začít splácet, ale nevím jak se mám s danými exekutorskými firmami domluvit. Poraďte mi prosím co dělat a jak se s danými exekutory spojit! Také prý existuje nějaká možnost, že pokud bych na soud podal „něco“ (nikdo mi není schopen říci co), tak že by mé pohledávky, na které zatím nemám exekuci, neprošly u soudu a že bych na ně nemohl dostat exekuci. Je to pravda?

Dále bych Vás poprosil o odpověď ještě na jednu otázku. Na výpisu pokud, které mi vypsali DP Praha mám psanou první pokutu z roku 2008, ale já jsem si jistý, že jsem pár pokut dostal i dříve. Na přelomu roku 2008 mi bylo 18 let a chci se zeptat, jestli tyto pokuty mám považovat za promlčené, nebo jestli za ně náhodou nemůže mít exekuci má matka.

Za Vaši odpověď předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v první fázi by bylo vhodné si jednoznačně ujasnit, jak je to s exekutory.

Exekutor v pravém slova smyslu (tzv. soudní exekutor) není žádnou "firmou odkupující pohledávky", ale úřední osobou (podobně jako třeba notář), která je pověřena soudem k exekučnímu vymáhání pravomocných vykonatelných pohledávek JINÝCH osob.

Uvádíte, že podle výpisu dopravních podniků máte cca 20 pokut, přičemž všechny byly "odkoupeny různými exekutorskými firmami" a dopravní podnik s nimi nemá nic společného. Ze zkušenosti vím, že dopravní podnik se tváří, že nemá nic společného nejen s dluhy, které byly odkoupeny, ale i s těmi, které se dostaly do fáze exekučního řízení. Je tak velice dobře možné, že u některých dluhů je věřitelem (oprávněným) stále dopravní podnik, ale již se s Vámi nechce bavit, jelikož k vyřízení věci byl pověřen některý ze soudních exekutorů. Stejně tak je nicméně možné, že některé pohledávky byly skutečně odprodány (pohledávky pražských dopravních podniků odkupovala především Tessile Ditta, a. s., ale již jsem viděl i pokuty, které "skončily" v karibských daňových rájích), přičemž i zde můžeme případně již být ve fázi, kdy byl dalším vyřízením věci pověřen některý ze soudních exekutorů.

Opomenout nemůžeme ani to, že jsou běžné různé inkasní firmy (vymahači, správa pohledávek atd.), které nemusí pohledávku odkoupit, ale mohou být stávajícím věřitelem pověřeni k tomu, aby se snažily dlužníka "po dobrém" přesvědčit k uhrazení závazku.

Není tak nic výjimečného pokud pohledávka původně patří společnosti A, která si najme společnost B, aby dlužníka přiměla k úhradě, což se nepodaří a tak společnost A prodá závazek společnosti C, který si najme společnost D k vymáhání, které se rovněž nepodaří, takže nakonec společnost C pohledávku prodá společnosti E, která ji dá k soudu a nakonec vše skončí k exekučnímu vymáhání u exekutora F (ve prospěch společnosti E).

Uvádíte, že Vám DPP poskytly výpis stavu závazků, z něj by mělo být dovoditelné, u kterých pohledávek je kdo skutečným věřitelem a u kterých věcí byl již dalším postupem pověřen exekutor.

Jakmile je věc u soudního exekutora, měla by komunikace probíhat primárně přes něj. Není vyloučena dohoda přímo s oprávněným (věřitelem), nicméně v takovém případě je nutné obratem vše ještě "vypapírovat" v rámci exekučního řízení.

Nesetkal jsem se s tím, že by soudní exekutor zatajováním čísla účtu blokoval možnost úhrady dluhu. Zpravidla sám zasílá veškeré potřebné údaje k úhradě, jelikož je samozřejmě v jeho zájmu, aby vše bylo řádně uhrazeno (jeho "živobytím" jsou procenta z vymožených částek). Na druhou stranu je zcela běžné, že je se soudními exekutory problematická komunikace po telefonu, takže lze doporučit buď osobní návštěvu v úředních hodinách, nebo se na soudního exekutora obrátit písemně dopisem.

Ohledně komunikace s tím, kdo pohledávku skutečně odkoupil, je třeba upozornit, že nikdo nemá povinnost zveřejňovat na sebe telefonní kontakt či s Vámi po telefonu komunikovat. Na druhou stranu uvádíte, že máte kontakty na sídla dotčených společností, takže můžete zaslat písemnou výzvu ke sdělení platebních údajů za účelem úhrady Vašeho dluhu a pokud by i takováto výzva byla bez reakce, můžete peněžní prostředky zaslat poštovní poukázkou. Samozřejmě se může stát, že dotčená poukázka nebude akceptována, ale tímto je již pomyslný "míček" na straně hřiště věřitele, jelikož by následně těžko uspěl s tím, že na Vás "musel" podat žalobu či Vás dát do exekuce, když Vám neposkytl nezbytnou součinnost k úhradě pohledávky. Stejně tak se zastavuje nárůst úroku z prodlení (nejde již o prodlení dlužníka s platbou, ale o prodlení věřitele s převzetím platby).

Z hlediska pokut u dopravních podniků musí být věc podána k soudu ve lhůtě jednoho roku, takže pokud si necháte vypsat na obvodním soudu, kde jste měl v předmětnou dobu bydliště, spisy vedené proti Vaší osobě, měl byste zjistit, zda existují nějaké další nepromlčené pokuty, starší jednoho roku. Pro úplnost dodám, že se lze setkat i s vymáháním promlčených pokut, jelikož společnosti spekulují s tím, že se vždy najde někdo, komu nedojde, že je pohledávka promlčená, či nezvládne námitku promlčení v soudním řízení řádně uplatnit.

Závěrem se zastavím u Vámi zmiňovaného "něčeho". Bohužel podle popisu nejsem schopen posoudit o co by mělo jít a nakolik jde o nepřesný popis něčeho existujícího, či zda jde o pouhý právní mýtus.

V souvislosti s pokutami u dopravních podniků se upozorňuje především na možnost sloučit několik pokut do jednoho řízení (pokud jde o stejného žalobce / věřitele) za účelem snížení nákladů řízení a na podávání námitek proti případně přemrštěným nákladům řízení s odkazem na aktuální judikaturu Ústavního soudu.

Obecně neexistuje nic, čím byste mohl věřitelům znemožnit domáhat se u soudu úhrady dlužných pohledávek. Do určité míry by nicméně mohl Váš popis odpovídat oddlužení (tzv. osobnímu bankrotu), u kterého sice může být exekuce nařízena, ale po dobu řádného oddlužování existují exekuce (ať již starší nebo nově nařizované) jen na papíře a nijak neprobíhají. Informace o oddlužení naleznete např. na http://insolvencni-zakon.justice.cz/.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším