exekuce a trvalé bydliště

Dotaz ze dne 2. 7. 2012 12:14.

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jistou věc a jestli mi to pomůže? Přišel mi dopis s návrhem na exekuci a pokud dlužnou částku do 15dnů neuhradím bude provedena exekuce na mém majetku na trvalém bydlišti a to je ten problém já bydlím u rodičů a mám tam hlášen trvalí pobyt a nechci aby rodičům sebrali nějaký majetek,jelikož já tam nic nevlastím,předmětem otázky tedy je pokud se odhlásím z trvalého bydliště u rodičů, jestli exekutor k rodičům nepřijde? předem děkuji moc za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

údaj o trvalém pobytu je pro soudního exekutora toliko vodítkem, kde by mohl zkusit povinného (dlužníka) hledat, ale nijak ho neomezuje při provádění exekuce. Soudní exekutor nemusí provést exekuci v místě trvalého pobytu, pokud dojde k závěru, že se v něm povinný nezdržuje (řada lidí má hlášený trvalý pobyt na adrese, kde bydleli před X lety) a naopak může provést exekuci i mimo místo trvalého pobytu, pokud dojde k závěru, že se tam povinný zdržuje.

Vzhledem k výše uvedenému ponechávám stranou, že zrušení trvalého pobytu není samo o sobě zase až tak jednoduché. Buď byste si totiž musel nechat nahlásit trvalý pobyt někde jinde (což znamená, že byste musel doložit oprávnění užívat jinou nemovitost sloužící k bydlení či souhlas takto oprávněné osoby), nebo by rodiče museli navrhnout zrušení Vašeho trvalého bytu s tím, že by prokázali, že u nich již nežijete a ani Vám nesvědčí žádný právní důvod u nich bydlet.

Neplánujete-li se od rodičů odstěhovat, abyste mohl soudního exekutora upozornit, že na adrese trvalého pobytu se nezdržujete a pokud chce k Vám přijet posoudit, jaké věci by Vám bylo možné zabavit, měl by se dostavit na adresu X, je třeba počítat s tím, že v případě provádění exekuce na movité věci přijede soudní exekutor k Vašim rodičům (primárně nikoliv proto, že u nich máte trvalý pobyt, ale proto, že u nich fakticky bydlíte).

V první fázi by tudíž bylo na místě uvážit, jakým jiným způsobem exekuci řešit.

Je-li to možné, je samozřejmě pro obě strany nejjednodušší, pokud se můžete dohodnout na režimu splácení, který je na jedné straně pro exekutora dostatečně rychlý (vzhledem k tomu, jak rychle by z Vás dokázal peníze dostat "po zlém") a na druhé straně ho zvládnete dodržet (nemá smysl slibovat nesplnitelné, člověk si tím ve výsledku jen uškodí).

Předpokládám, že nejste schopen dluh uhradit jednorázově (v opačném případě byste ho uhradil a nezdržoval se psaním dotazu do naší poradny), ale nic neuvádíte o Vašich majetkových poměrech, o vymáhané částce ani o případných dalších nařízených formách exekuce.

Pokud by totiž např. bylo možné exekuci řešit formou srážek z Vaší mzdy a šlo by o takovou částku, že by v rozumném časovém horizontu došlo k úhradě dluhu (včetně příslušenství a nákladů), bylo by možné předpokládat, že soudní exekutor nebude mít zapotřebí provést exekuci na movité věci, respektive je maximálně sepíše, aby je měl blokované, ale možnost jejich prodeje bude sloužit toliko jako "pojistka" pro případ, že byste např. přišel o práci a nebylo by již možné exekuci řešit jiným efektivnějším způsobem.

Samozřejmě záleží i na tom, jaké věci by u Vás našel - něco jiného je, pokud nalezne cennosti, moderní elektroniku či "úspory ve slamníku" a když jde jen o základní vybavení domácnosti, u kterého je s otazníkem, zda vůbec bude případný prodej ziskový.

Těžko zde lze uvést něco konkrétnějšího - nemám žádné informace a tak mohu jen obecně hádat.

V případě exekuce v bytě rodičů je třeba počítat s tím, že soudní exekutor nemá jak poznat, jaké věci patří Vám a jaké rodičům. Z logiky věci nemůže vycházet z toho, co mu řeknete, jelikož v takovém případě by soudní exekutor nikdy nic nevymohl. V zásadě se tak řídí odhadem, přičemž výjimkou není ani metoda "spálené země", kdy zaměstnanci exekutora sepíší v zásadě vše co v daných prostorách najdou a následně čekají, zda se proti tomu někdo ohradí.

Je vhodné uvážit, jaké by bylo možné zajistit doklady (kupní smlouvy, svědecké výpovědi, fotografie, doklady z předchozích dědických řizení atd.), jelikož pokud budou dostatečně pádné, může (ale nemusí) soudní exekutor již na místě dojít k závěru, že je nepravděpodobné, že by šlo o věci náležející povinnému a nesepisovat je. Když nic jiného, poslouží tyto doklady pro další postup.

Pokud totiž nakonec přece jen budou sepsány věci rodičů, je třeba, aby rodiče do 30 dnů podali ohledně svých věcí tzv. návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu s tím, že jde o věci v jejich vlastnictví a tuto skutečnost co nejlépe doložili. Pokud tento návrh soudního exekutora nepřesvědčí, mají následně možnost podat k soudu tzv. vylučovací žalobu. Nepřesvědčí-li však o svém vlastnickém právu ani soudce, dojde k prodeji dotčených věcí a započtení výnosu na Vaše dluhy.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším