Vedení exekuce na disponenta účtu

Dotaz ze dne 24. 4. 2012 17:36.

Otázka

Dobrý den. Rych se rád zeptal na dvě otázky, které se mi nepodařilo zjistit.

Jednak bych Vás požádal o odpověď na otázku, zda je možné, aby exekutor obstavil účet osoby, proti které není vedeno exekuční řízení z důvodu toho, že má osoba, proti které je exekuce vedena dispoziční právo k danému účtu. Např.: nesezdaní partneři, kdy je veden účet na partnerku, partner je postižen exeukutorem a má dispoziční právo k onomu účtu.

Druhá otázka souvisí s první. Je prosím možné, aby exekutor obstavil účet osoby, proti které není vedeno exekuční řízení z důvodu, že na účet přichází např. výplaty osoby, proti které exekuční řízení vedeno je ?

Předem Vám mnohokrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud by šlo o "klasické" přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, tak zde je podle judikatury Nejvyššího soudu ČR přípustné postižení toliko účtu vedeného na povinného (majitelem účtu musí být povinný). Jinak řečeho ani v prvním ani v druhém případě by k zablokování účtu dojít nemělo.

To ovšem neznamená, že by se soudní exekutor nemohl zkusit k těmto prostředkům dostat - využívá se zde tzv. postižení jiných majetkových práv (ustanovení § 320 občanského soudního řádu), ale zde není ani pro soudního exekutora situace tak jednoduchá. U postižení jiných majetkových práv vycházíme z toho, že zde má povinný vůči někomu nárok na převoditelnou majetkovou hodnotu, ale máme omezené možnosti jak dotčenou třetí osobu postihnout. Není možné exekuci "rozšířit" a pokračovat s ní i vůči této osobě, jelikož nevydala dotčené "jiné majetkové právo". Ve výsledku tak má v zásadě dotčená osoba na výběr zda:

a) dobrovolně vydá majetekovou hodnotu, která dle názoru exkutora náleží povinnému, b) vystaví se riziku, že bude proti ní podána tzv. poddlužnická žaloba.

Je tudíž třeba v praxi uvážit, nakolik má dotčená osoba šanci doložit, že dlužník na dotčenou majetkovou hodnotu nárok nemá (respektive na ní nemá nárok v požadované době či formě).

Typicky zmiňovaný příklad výplaty zasílané na účet třetí osoby. Tento účet nemůže být blokován, ale soudní exekutor (pokud na tento postup přijde), může po dotčené třetí osobě požadovat vydání těchto prostředků. Tato osoba by je pak měla vydat, není-li schopná doložit, na základě čeho jí mají připadnou peněžní prostředky zaslané povinným (v zásadě jde o vydání bezdůvodného obohacení).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším