exekuce

Dotaz ze dne 26. 3. 2012 21:43.

Otázka

Dobrý den, vážená poradno. Obracím se na vás s dotazem ohledně dluhů své sestry. Bydlíme v rodinném domě o 2 podlažích, má sestra s dětmi a maminkou žijí spolu v jednom patře a já s rodinou v druhém. Sestra má spousty pohledávek a nyní se obáváme, aby nedošlo v domě k exekuci. Sestra má v domě trvalé bydliště, nikoliv podíl na nemovitosti. Je možné, že pokud by přišel exekutor, aby šel i k nám do bytu a něco si odnesl? U maminky, kde sestra žije, může vzít cokoliv? Sestra tam nemá téměř žádný majetek a vše, co mamka má, nabyla za doby,když žil otec. Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

exekutoři vycházejí z těch informací, které mají k dispozici a z toho, jak to na daném místě vypadá. Nahlášený trvalý pobyt je vodítkem (exekutor si ho může zjistit prakticky okamžitě), ale exekutor může provést exekuci i kdekoliv jinde, pokud se důvodně domnívá, že se v daných prostorách povinný (dlužník) zdržuje.

Z hlediska exekuce na movité věci není samo o sobě podstatné, zda povinný vlastní či nevlastní dotčenou nemovitost či její díl (exekuce na movité věci probíhá v zásadě stejně ve "vlastním" i nájemním bytě). Prakticky vzato by však samozřejmě vlastnické právo k nemovitosti znamenalo z pohledu exekutora "lákavý" majetek, který by mohl k uspokojení pohledávky prodat, pokud by zde nebyla jiná přiměřenější možnost. Vlastnictví nemovitosti (neblokované pro jiné dluhy či exekuci) tak v praxi může do určité míry "otupit" snahu exekutora zabavovat movité věci v bytě, jelikož "má své jisté".

Nevím, jakým způsobem je dotčený rodinný dům rozdělen, takže nemohu dost dobře odhadnout, nakolik bude případnému exekutorovi jasné, které prostory užívá povinná (a ve kterých tudíž proběhně soupis movitých věcí) a které již nikoliv. Je-li nemovitost řešena v zásadě jako dvojdům, nebo jde o zjevně samostatné bytové jednotky (náležitě označené jmény), máte slušnou šanci, že se exekutor omezí pouze na prostory užívané povinnou. Pokud jde o postup v prostorách, kde podle Vašeho popisu žije Vaše sestra s maminkou, bude hodně záležet na tom, kdo k Vám přijede, o jaké částky se bude jednat, jaké jiné možnosti k uspokojení pohledávky budou k dispozici a jaké věci exekutor najde.

Je si třeba uvědomit, že exekutor nemá jak jednoznačně určit, jaké věci jsou povinné a jaké matky, takže v zásadě může sepsat všechno, co podléhá exekuci a u čeho není vzhledem k okolnostem jasné, že dost dobře nemůže jít o majetek povinné. Přístup exekutorů se však opravdu často dost liší, takže zatímco někdo může postupovat metodou "spálené země", sepsat všechno a čekat, kdo se ozve s návrhem na vyloučení věci ze soupisu. Jiný si může "vybírat" a např. nezabavovat věci v místnosti, kde jsou (podle jejich názoru) zjevně osobní věci jiného člena domácnosti. Samozřejmě záleží i na hodnotě věci, takže pokud např. exekutor nalezne "zlatou sošku", tak jí raději sepíše, jelikož nemůže vědět, jestli ji Vaše sestra na poslední chvíli neschovala matce do prádelníku, nebo zda nejde o rodinné dědictví, které má její matka po své matce.

Pokud je to možné, je samozřejmě vhodné snažit se řešit dluhy tak, aby k exekuci v bytě nedošlo, či byla situace předjednána tak, aby exekutor v zásadě věděl, jaké věci zda nalezne a přišel toliko zkontrolovat, zda před ním povinná něco nezatajila. Z pozice matky by bylo vhodné připravit si doklady, rodinné fotogragie, svědecká prohlášení či cokoliv dalšího, čím by bylo možné dokládat, že ty či ony věci nepatří sestře, ale jí (předpokládám, že by zde mělo být možné řadu věcí dokládat listinami z dědického řízení po smrti otce). I když se s těmito doklady třeba nepodaří odvrátit exekutora od zahrnutí těchto věcí do soupisu, mohou se následně použít k podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu (či k podání vylučovací žaloby, pokud tomuto návrhu exekutor nevyhoví).

V případě potřeby svůj dotaz prosím doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším