neplacení výživného

Dotaz ze dne 7. 2. 2012 14:05.

Otázka

Dobrý den, Můj bývalý manžel, má dvouletou podmínku na placení výživného svých 4 dětí+k tomu doplatit dluh,ale ještě mi nic nezaplatil.Má výdělek 30,-tis.a je podnikatel.Děti jsou na tom finančně moc špatně,nevím co s tím mám dělat.Prosím o radu

Odpověď

Dobrý den,

obecně existují při neplacení výživného tři cesty:

A) "dohoda"

Samozřejmě nejjednodušší je, pokud se podaří otci dětí "domluvit", aby začal "dobrovolně" výživné hradit a splácet dluh. Předpokládám, že jste možnosti "normálních" dohod již vyčerpala a tudíž zřejmě již nezbývá jiná možnost, než zkusit "ultimátum" a upozornit otce, že pokud ve Vámi stanoveném termínu nezaplatí, budete postupovat způsobem uvedeným v dalších bodech.

B) civilní řešení

Předpokládám, že výživné máte řádně přiznané rozsudkem soudu a tudíž můžete na základě tohoto rozsudku požádat o nařízení exekuce. V komplikovanějších případech (což bývají často právě "podnikatelé") bývá nejvhodnější postup přes nějakého šikovného exekutora spolupracujícího s detektivní kanceláří, který je ochoten a schopen dopátrat zabavitelný majetek. I v exekuci totiž platí lidové pravidlo, že "kde nic není, ani čert nebere" a tudíž může být rozsudek pouze "cárem papíru" pokud se nepodaří dohledat zpeněžitelný majetek.

C) trestní řešení

Neplnění vyživovací povinnosti je trestným činem a to jak v základní podobě (otec neplatí, byť "pouze" z nedbalosti) tak podle "druhého odstavce", kdy lze z jednání otce dovozovat, že se placení výživnéh úmyslně vyhýbá (např. schovává majetek a řeší své poměry tak, aby u něj exekutor nemohl nic zabavitelného dohledat, bezdůvodně ukončuje zaměstnání a raději vykonává činnost ze které oficiálně nemá příjmy atd.).

V součastnosti je navíc otec, jak ve svém dotazu uvádíte, v podmínce a tudíž se přímo nabízí oznámit příslušnému soudu (popřípadě i Probační a mediační službě, pokud byl nad otcem vysloven dohled), že se otec nijak nesnaží splatit dlužné výživné pro jehož nezaplacení byl odsouzen a naopak výživné dále neplatí, což bylo důvodem k podání dalšího trestního oznámení. Soud následně může "nechat propadnout" podmínku a nařídit nástup do výkonu trestu.

V předchozím odstavci jsem již naznačil možnost podání dalšího trestního oznámení. Neplacení vyživovací povinnosti se trestněprávně řeší vždy za určité období, takže pokud je rozsudek např. na neplacení výživného ode dne X do dne Y. A ode dne Y otec opět po dobu delší čtyř měsíců neplatí výživné (či se možnosti platit výživné vyhýbá), nic nebrání podání dalšího trestního oznámení a dalšímu odsouzení (a opětovné spáchání činu je samozřejmě porušením podmínky, nemluvě o tom, že tím otec soudu do budoucna sděluje, že takovéto tresty vůči němu nejsou dostatečně účinné).

Nástup otce do výkonu trestu vždy není zcela ideální výsledek (z tohoto důvodu se ostatně soudy snaží v prvních fázích ukládat jiné tresty), jelikož otec zpravidla ztrácí své výdělečné možnosti a není jisté, že pro něj ve výkonu trestu bude práce (pokud ano, tak se z jeho výdělku dosaženého ve vězení samozřejmě bude část srážet na výživné). Bohužel se tak může stát, že otec sice bude potrestán za své jednání, ale dlužné výživné stejně nezaplatí (byť by samozřejmě v sobě mohl najít "novou motivaci", aby výživné v budoucnu platil, nemusel se do vězení vrátit, či mu nepropadlo případné podmíněné propuštění z výkonu trestu). Na druhou stranu, pokud otec tak jako tak nic platit nebude, může být za to alespoň potrestán.

Volbu dalšího postupu je třeba uvážit podle okolností.

Domníváte-li se, že bude možné dohledat majetek otce, je vhodné ho příliš neupozorňovat na to, že by se ho měl snažit co nejrychleji schovat a raději se "potichu" zajít poradit se soudním exekutorem.

Dojdete-li k závěru, že soudní exekutor stejně žádný majetek nedohledá (či tento závěr bude výsledkem exekučního řízení), je vhodné otce upozornit, že porušuje podmínku jak tím, že se nesnaží splácet dlužné výživné (předpokládám, že mu tuto povinnost soud v rozsudku uložil), tak tím, že se opětovně dopouští tohoto trestného činu a pokud Vám do .... nezaplatí, či nezačne splácet alespoň ..... Kč měsíčně, postaráte se o to, aby mu podmínka propadla a uložený trest si musel skutečně odsedět.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším