Exekuce po zemřelém

Dotaz ze dne 19. 1. 2012 23:21.

Otázka

Dobrý den, před dvěma lety zemřel můj bývalý manžel. Dědictví přešlo na děti, kde nebyla jediná zmínka o nějaké exekuci. Nyni, po dvou letech přišlo dceři usnesení, že bude po ní pohledávka vymáhána. Vůbec nevíme, co to je za pohledávku. Jak v takovém případě postupovat? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dědici odpovídají za dluhy zůstavitele do výše majetku, který z dědictví získali. Pokud tak např. každé z dětí získalo 100 000 Kč a přihlásí se věřitel, kterému zesnulý dlužil 500 000 Kč, může po každém z dětí požadovat 100 000 Kč, ale nikoliv zbývajících 300 000 Kč.

Pokud jde o další postup, tak je třeba začít zjišťovat podrobnosti o dotčeném závazku. Neupřesňujete, jaké usnesení dcera obdržela, nicméně si dovolím předpokládat, že v něm budou obsaženy informace, které lze použít pro další pátrání (spisové značky, jméno soudního exekutora, název věžitele atd.). Na základě zjištěných informací je následně třeba uvážit další postup.

Ze skutečnosti, že dluh nebyl zmíněn v rozhodnutí o dědictví nelze nic dovozovat. Rozhodnuto musí být o majetku, závazky přechází na dědice automaticky (nejde-li svým charakterm o závazky, které zanikají smrtí zůstavitele).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším