Dědictví a exekuce

Dotaz ze dne 13. 12. 2011 12:30.

Otázka

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že moje matka má exekuci a prý spoustu dalších dluhů (sama matka se mnou o tom odmítá komunikovat, takže nevím žádné podrobnější údaje) a já se obávám, co by se stalo, kdyby zemřela a já jsem po ní měla dědit. Slyšela jsem, že dědictví lze odmítnout, v přápadě odmítnutí dědictví prý pak může dojít k tzv nechtěnému přechodu takového dědictví na dalšího dědice. Znamenalo by to tedy, že kdybych já dědictví po matce jako jediný dědic odmítla, přešlo by automaticky na moji nezletilou dceru? A pokud ano, jak se tomu mohu bránit?

Odpověď

Dobrý den,

můžete jak odmítnout dědictví a následně řešit odmítnutí dědictví dcerou (pokud by v tuto dobu byla ještě nezletilá, muselo by se toto rozhodnutí řešit přes opatrovnický soud), tak dědictví takzvaně vydat věřitelům. Kromě toho je dost dobře možné, že po matce nezůstane majetek, který by mělo smysl řešit a tudíž ani žádné "klasické" dědické řízení nebude a drobný majetek se toliko vydá vypraviteli pohřbu na úhradu těchto nákladů.

Za dluhy matky nejste odpovědná (pokud se tedy nezaručíte či nepodepíšete smlouvu coby spoludlužník) a i kdyby jste dědictví přijala, odpovídala byste věřitelům pouze do výše hodnoty, kterou jste z dědictví získala. Jinými slovy: zdědítel-li majetek za 110 000 Kč, musíte mezi věřitele rozdělit 110 000 Kč, ale nemusí Vás zajímat, že to nebude stačit ani na 10 % dluhů.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším