zablokování bankovního konta mojí matky

Dotaz ze dne 16. 11. 2011 14:51.

Otázka

Dobrý den, mojí matce byl zablokován účet, ale vzhledem k tomu, že jsem si posílal své peníze na její účet, tak moji výplatu nemůže z konta vybrat, mám nárok na tyto peníze, když prokáži, že nejsou peníze její a může je banka vyplatit, po patřičném prokázání??

Odpověď

Dobrý den,

bohužel v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet již nejde o Vaše peníze, ale o peníze banky, která je spravuje majiteli účtu. Je-li na majitele účtu nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, nezkoumá se (podle převažující praxe) původ na tomto účtu vedených prostředků.

Pokud Vám v souvislosti s poukázáním Vašich finančních prostředků na cizí účet vznikla pohledávka vůči majiteli tohoto účtu, máte ji samozřejmě právo uplatnit, ale nikoliv tím způsobem, že byste si mohl bez dalšího vzít část jeho majetku a samotný majitel účtu nemůže s prostředky na účtu (a popřípadě dle situace i s ostatním majetkem) vzhledem k nařízené exekuci disponovat. Přesněji řečeno majitel účtu si ze zablokovaných prostředků smí pouze jednorázově vybrat částku odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (tedy 2 x 3 126 = 6 252 Kč), ale jinak by mohl nakládat pouze s prostředky, které by převyšovaly vymáhanou pohledávku (peníze na účtu 100 000 Kč, vymáháno 80 000 Kč = 20 000 Kč není blokováno).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším