Zablokovaný účet dcery kvůli otci.

Dotaz ze dne 26. 9. 2011 09:35.

Otázka

Dobrý den Zajímalo by mě jestli, mohou zabavit mé dceři konto, když její otec je dlužníkem a bydlí dcera i otec na stejné trvalé adrese.

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda je možné postihnout dceřin účet v případě, kdy je její otec dlužníkem. Dle zákona smí být exekucí postižen pouze účet, jehož majitelem je povinný. Zároveň platí, že prostředky vložené na účet mohou být postiženy až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím. Pro pohledávku za povinným (v tomto případě pro dluhy otce Vaší dcery) nelze "obstavit" účet dcery.

Je však důležité si uvědomit, že osobou povinného bývá sice nejčastěji dlužník, nicméně povinným se může také stát za určitých podmínek ručitel, spoludlužník či manžel. Pokud by Vaše dcera ocitla např. v roli ručitele svého otce nebo jeho spoludlužníka a exekutor získal exekuční příkaz na její osobu, již by její účet před exekucí chráněn nebyl.

Nad rámec Vašeho původního dotazu si dovoluji upozornit na rizika, které může obnášet situace, pokud dojde k nařízení exekuce na účet otce. Peněžní prostředky se na účtu blokují bez ohledu na jejich původ, takže v případě, kdy by byly na účet otce zaslány peníze určené dceři a v tu dobu již byl účet blokován z důvodu exekuce, byly by exekucí postiženy také tyto peníze (připsáním na účet povinného již nejde o peníze určené dceři, ale o pohledávku majitele účtu vůči peněžnímu ústavu). Blokace se samozřejmě nevztahuje na situace, kdy by prostředky přesáhly částku, kterou lze exekucí vymáhat. Např. exekucí bude vymáhaná částka 20.000,--Kč. Na účtu bylo takto zablokováno 20.000,--Kč a nyní přijdou další 2.000,--Kč. V tomto případě již nelze tyto další 2.000,--Kč postihnout, jelikož vše potřebné již zablokováno bylo.

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že by nebylo vhodné, aby byly finanční prostředky určené pro dceru zasílány na otcův účet (je ostatně v zájmu otce, aby na účet pokud možno nechodilo nic, jelikož mu na účtu může být postižena i nezabavitelná část mzdy) a také by nebylo "úplně šťastné", aby měl otec dispoziční právo k dceřinu účtu, jelikož to by bylo možné exekucí postihnout.

Také se zastavím u Vámi zmiňovaného trvalého pobytu. Ten je v současné době posuzován především jako evidenční údaj a ve vztahu k provedení exekuce nehraje až tak velkou roli. Trvalý pobyt je důležitý pro doručování zásilek od soudu (což obvykle předchází nařízení exekuce) a dále může být určitým vodítkem pro exekutora, který nařídil exekuci prodejem majetku povinného. Exekutor může díky trvalému pobytu snáze zjistit, kde se dlužník zdržuje nebo může zdržovat. Z druhé strany exekutor má právo vstoupit do bytu či domu, u kterého se domnívá, že se zde dlužník zdržuje bez ohledu, zda na dané adrese má dlužník trvalý pobyt či ne.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším