formulář na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce

Dotaz ze dne 2. 5. 2011 11:50.

Otázka

když chci požádat o vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce,jak by měl dopis vypadat a co by tam nemělo chybět?Mám polepenou i sekačku,kterou mám už cca 15 let a žádnou kupní smlouvu nemám,jak mám doložit že je moje?Děkuji za odpověď a naschle

Odpověď

Dobrý den,

bohužel mi není znám veřejně dostupný vzor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, ale můžete vyjít ze vzoru vylučovací žaloby (http://www.zbynekmlcoch.cz/info/vzory_pravnich_smluv/vylucovaci_zaloba_vzor_zdarma_ke_stazeni_a_tisku.html). Podstata těchto listin je stejná, návrh na vyškrtnutí věci se soupisu je "předkolo", které slouží k tomu, aby se věc nemusela probírat u soudu, bude-li soudnímu exekutorovi již v této fázi jasné, že dotčená věc skutečně není povinného.

Kromě formálních náležitostí (kdo - Vy, komu - příslušnému soudnímu exekutorovi, v jaké věci - o jakou exekuci jde, v čí prospěch, proti komu, na základě jakého rozhodnutí + spisová značka, označení, že jde o návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, datace, podpis) jde o to označit postižené věci (ideálně odkazem na číslo položky v soupisu a popisem), prohlásit, že nejde o věci ve vlastnictví povinného, ale o věci ve Vašem vlastnictví, jelikož .. (vypsat jak se ta která věc stala Vašim vlastnictvím) .. což můžete doložit těmi a těmi důkazy. Podle situace je někdy vhodné i vysvětlit, proč byla věc přítomna v prostorách, kde došlo k exekuci (jindy je to jasné a zbytečné úvadět). Závěrem navrhnete, aby soudní exekutor předmětnou věc vyškrtl ze soupisu.

Kámenem úrazu může být dokazování. Neznám podrobnosti případu a Váš vztah k povinnému, takže nemohu vědět, jestli např. nebude možné doložit fotografie, kde je věc přítomna ve Vašem bytě roky před tím, než se k Vám povinný přistěhoval, nicméně předpokládám, že přinejmenším můžete navrhnout nějaké svědky, kteří vědí o tom, že jde o Vaši věc. Důkazem může být v zásadě cokoliv, takže zkuste zauvažovat, co by v dané konkrétní situaci mohlo svědčit o tom, že dotčená věc náleží Vám, či naopak popíralo skutečnost, že jde o věc povinného.

Neuspějete-li s návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, nezbude než se obrátit na soud s již zmíněnou vylučovací žalobou, nebo se smířit s tím, že dotčené věci spadají do exekuce.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším