exekuce

Dotaz ze dne 15. 4. 2011 12:53.

Otázka

Dobrý den ,ráda bych se dozvěděla zda je možné, když je na mne uvalena exekuce s exekučnim příkazem k prodeji nemovitosti může přijít ještě exekutor do mého bytu a zabavit movité věci.Vyvolávací cena mé nemovitosti je vyšší než dlužná částka.předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

záleží na situaci. Exekutor by měl volit vhodnou formu exekuce, respektive kombinaci forem exekuce. Obecně platí, že prodej majetku (ať již movitý či nemovitý) by měl nastupovat až v okamžiku, kdy není možné pohledávku (adekvátně rychle) vymoci jinou formou. Při volbě mezi prodejem movitého a nemovitého majetku je pak otázkou, jaká je výše dluhu a jaký výtěžek lze očekávat u té či oné formy. Jde-li o exekuci na částku nepoměrnou s hodnotou nemovitosti, měl by samozřejmě exekutor usilovat o to, aby zajistil uhrazení pohledávky jinou formou a tudíž nemuselo (k poměrně zdlouhavé a nákladné) exekuci prodejem nemovitosti dojít. Na druhou stranu, je-li jasné, že tak jako tak bude nezbytné nemovitost prodat, jelikož prodej movitých věcí nebude postačovat, lze si zkusit podat návrh na zastavení exekuce prodejem movitých věcí na základě skutečnosti, že vymožení pohledávky je dostatečně zajištěno nařízením prodeje nemovitosti a tudíž je exekuce na movité věci nadbytečná a bezdůvodně dochází k situaci, kdy je povinnému (dlužníkovi) vymáhaná pohledávka blokována několikanásobně. Protistrana může naopak argumentovat např. tím, že jde o movité věci, které bude možné rychle zpeněžit, zatímco u prodeje nemovitosti lze očekávat zdlouhavější a obtížnější realizaci a tudíž bylo přistoupeno k prodeji movitých věcí z toho důvodu, aby v dohledném termínu obdržel oprávněný alespoň část svých finančních prostředků.

Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu na zastavení, záleží na soudu, jak posoudí konkrétní situaci a zda exekuci prodejem movitých věcí zastaví či nikoliv.

V případě potřeby dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším