Vyživný

Dotaz ze dne 28. 3. 2011 14:47.

Otázka

Dobrý den,chci se zeptat,když pobírám 6500kč poloviční I.D.,plus nyní pracuji na dobu určitou do května 2011,kde příjem činí dalších 9000kč.Jaká může být stanovena soudem maximální víše vyživného?Bylo mi řečeno,že i 3000kč,tohle by bylo pro mě likvidační.Po květnu 2011 bude můj příjem pouze 6500kč,nevím co bych pak dělal.U soudu jsem tohle doložil,ale mám pocit,jako že to je jedno.Další stání mám 31.3.2011.Připomínám,že matka dítěte se vdala podruhé.

Odpověď

Dobrý den,

nic takového jako "maximální výše výživného" neexistuje. Částku výživného určuje soud vždy individuálně podle konkrétních okolností případu. Částka by na jedné straně měla odpovídat důvodným potřebám dítěte (zde se zohlední i mimořádné potřeby způsobené např. nepříznivým zdravotním stavem) a na druhé straně možnostem a schopnostem rodiče. Výživné by mělo vycházet tak, aby se dítě podílelo na životní úrovni svého rodiče. Spojení "podílet se na životní úrovni" je třeba vykládat v pozitivním i negativním smyslu. Je-li rodič do té míry dobře situovaný, je v rámci výživného počítáno i s položkami typu "soukromé lekce tenisu" a to i kdyby druhý rodič neměl takovou životní úroveň, aby toto odpovídalo a na druhou stranu ekonomicky slabší rodič může být schopen podílet se jen na nejzákladnějších potřebách dítěte.

Např. rozvedená matka, která má dítě svěřené do péči si vydělává 15-16 tisíc čistého měsíčně a podílí se na výživě dětí adekvátně tomuto výdělku, svým dalším schopnostem a možnostem. Velmi dobře situovanému otci pak může být uloženo přispívat matce na výživu dítěte třeba i částkou několikanásobně vyšší než je vlastní příjem matky (výživné může být třeba také 50 000 Kč měsíčně). Dítě se podílí na životní úrovni obou rodičů, přičemž vysoká životní úroveň otce ho "táhne nahoru", takže ve výsledku má vyšší životní úroveň než matka, která o něj pečuje.

Naopak pokud rozvedená matka, která má dítě svěřené do péče, vydělává vysoké částky, zatímco otec dítěte je na minimální mzdě (a jeho možnosti a schopnosti mu více neumožňují), bude otci vyměřeno výživné odpovídající tomu, jaké náklady jsou důvodné u dítěte rodičů s minimálním příjmy a je pak na matce, zda nechá věci tak, že dítě bude mít výslednou životní úroveň nižší než ona (matka má povinnost podílet se na výživě podle své životní úrovně a tudíž otcův podíl "táhne dolů" celkovou životní úroveň dítěte), nebo bude vynakládat své peněžní prostředky nad rámec své vyživovací povinnosti, aby dítěti životní úroveň dorovnala na svou.

Jinými slovy: má-li každý rodič jinou životní úroveň, mělo by se dítě teoreticky vzhledem k nepoměrnému plnění vyživovací povinnosti dostat se svou životní úrovní mezi životní úrovně svých rodičů.

Nyní trochu konkrétněji:

U soudu se budou zkoumat Vaše příjmy, celková majetková situace i Vaše schopnosti. Je tudíž ve Vašem zájmu doložit, zda Vaše životní úroveň odpovídá doloženým příjmů, či zda je nižší, jelikož zde máte ospravedlnitelné mimořádné výdaje (např. zvýšené náklady na živobytí v důsledku zhoršeného zdravotního stavu). Je třeba počítat i s tím, že soud může zkoumat míru Vašich schopností, takže byste měl být případně schopen vysvětlit, z jakých důvodů nejste schopen dosáhnout vyššího příjmu (záleží na situaci - toto bude potřeba, pokud soud zjistí např. na základě vyjádření úřadu práce, že byste dle jejich názoru měl být schopen vykonávat lépe placenou práci).

Nyní k poklesu příjmu v květnu - soud rozhoduje na základě skutečností v době rozhodování. Dojde-li k vynesení rozsudku v době, kdy stále máte vedle invalidního důchodu příjem 9 000 Kč, bude vyměřená částka výživného vycházet z toho, že máte tento příjem (a předpokládá se, že po skončení současného zaměstnání nastoupíte do jiného obdobně placeného). Nic Vám však nebrání si následně podat návrh na snížení výživného např. s tím, že jste si nenašel včas novou práci, takže jste po skončení současného zaměstnání musel nastoupit do evidence úřadu práce a bohužel vzhledem k situaci na trhu práce nelze očekávat, že se Vám podaří v nejbližších měsících novou práci najít.

Výživné na děti není nikdy definitivní, časem se mění potřeby dítěte i poměry rodiče, takže v zásadě kdykolik může kterákoliv strana dát návrh, aby se pro změnu poměrů snížilo či zvýšilo výživné.

V současnosti již máte po zmiňovaném soudním jednání (upozorňujeme, že na internetové dotazy odpovídáme ve lhůtě 14 dnů - budete-li v budoucnu potřebovat rychlejší odpověď na dotaz, je třeba využít osobní či telefonické konzultace), takže již možná soud ve věci rozhodl, či minimálně máte další informace k postupu řízení. Dle potřeby tudíž doporučuji v případě zájmu svůj dotaz doplnit či upřesnit.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším