mzdová účetní a srážky exekuce

Dotaz ze dne 22. 3. 2011 20:41.

Otázka

Dobrý den, mám exekuci na plat. Můj čistý příjem je 11 500 Kč.K výplatě dostávám 8 900Kč. Podle kalkulačky na kterou na Vašich stránkách odkazujete,by moje nezabavitelná částka měla být asi 9 800 Kč.Exekuce je nepřednostní( nedoplatek za plyn).Paní účetní však tvrdí,že "to má dobře nastavené" a že by mi mohla klidně srážet i víc.Jsem vdaná , děti už jsou dospělé.Manžel je bohužel bez práce , tak chybí každá stovka. Proto by mě zajímalo,jak se můžu jako zaměstnanec bránit, jestliže mi je skutečně sráženo víc,než dovoluje zákon a mzdová účetní se se mnou o tom nechce ani bavit.Prý by to měla vrátit, ale z čeho a kdo ji k tomu přinutí? Za odpovědˇ děkuji .

Odpověď

Dobrý den,

máte-li čistý příjem 11 500 Kč, manžela a žádné vyživované dítě, je postup výpočtu následující (uvádím údaje pro rok 2011).

Nezabavitelná částka na Vás 5 326 Kč, nezabavitelná částka na manžela 1331,5 Kč, nezabavitelné částky se sečtou a zaokrouhlí na celé Kč nahoru, čímž se dostaneme k částce 6 658 Kč.

Čistá mzda po odečtení této částky vychází na 4 842 Kč. Tato částka je nižší než částka, nad kterou by se sráželo bez omezení (7 989 Kč). Pokud by to bylo potřeba, zaokrouhlíme dále dolů na nejbližší částku dělitelnou třemi, ale to v tomto případě nepotřebujeme. Částka 4 842 Kč je dělitelná třemi a dělením se dostaneme k částce 1 614 Kč.

Vzhledem k tomu, že jde o nepřednostní pohledávku, může být z Vaší mzdy sraženo pouze 1 614 Kč (1/3).

Tento postup vychází ze zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve spojení s nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Tyto předpisy odkazují na životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení, takže výpočty je třeba aktualizovat podle hodnot platných pro daný rok.

Zkusíme-li si zadat čistý příjem 11 500 Kč do kalkulačky na www.vyplata.cz, dostaneme se ke zcela identické částce. Můžeme jen hádat, jakým postupem se Vaše mzdová účetní dostala k srážkám o cca jeden tisíc korun vyšší.

Jak dále postupovat? Není-li možná domluva se mzdovou účetní, lze z taktického hlediska doporučit promluvit si s Vaším nadřízeným, či případně s nadřízeným dotčené mzdové účetní a vysvětlit, že Vám účetní dle všeho počítá srážky chybně, ale není s ní možná domluva a Vy samozřejmě nechcete jít tak daleko, abyste žalovala svého zaměstnavatele kvůli tomu, že účetní odmítá uznat svoji chybu. Právně byste se totiž skutečně vyplacení dotčené částky domáhala žalobou podanou proti svému zaměstnavateli (který by následně měl možnost vymáhat náhradu škody po účetní), což není z hlediska vztahů v zaměstnání právě nejcitlivější řešení. Můžete si např. vytisknout informace ze stránek Veřejného ochránce práv (http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/srazky-ze-mzdy/) a ukázat na nich nadřízeným, že postup účetní, vycházím-li z poskytnutých informací, neodpovídá zákonu.

Na závěr si dovolím dodat, že je poměrně úsměvný argument, že by účetní "mohla klidně srážet i víc". Zaměstnavatel musí srážky provádět přesně v té částce, jakou určují právní předpisy. Pokud by srážel více, riskuje žalobu od povinného, pokud by srážel méně, riskuje žalobu od oprávněného. V exekučních srážkách si lze představit chybu ve výpočtu (zapomene se na to, že jde o přednostní či nepřenostní pohledávku, zapomene se zohlednit manžel či děti, použijí se hodnoty pro špatný rok, matematická chyba či překlep při zadávání dat do počítače..), ale je zcela absurdní, že by snad měl zaměstnavatel jakési "pásmo" v rámci kterého si může vybrat výši srážek.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším