Vymáhání dluhů ze sociálního a zdravotního pojištění

Dotaz ze dne 7. 3. 2011 10:29.

Otázka

Manžel podniká (živnost řemeslná), ale v minulém roce ani letos neplatí sociální a zdravotní pojištění. Já jsem na mateřské dovolené, pobírám rodičovský příspěvek a zároveň chodím do práce (syna hlídá babička). Výplaty ze zaměstnání i rodičovský příspěvek je mi zasílán na můj osobní postžirový účet. Zajímalo by mě, jestli je možné, aby splácení manželových dluhů na sociálním a zdravotním pojištění bylo vymáháno ode mně, případně jestli je možné, aby mi z uvedených důvodů byl zablokován účet nebo vyhlášena exekuce na plat.

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém Vás zajímá, zda by v rámci vymáhání dluhů Vašeho manžela mohl být postižen také Váš účet či mzda/plat.

Dle zákona lze exekucí postihnout majetek povinného, kterým může být původní dlužník, spoludlužník, ručitel nebo manžel. Rozhodující je, která osoba je uvedena jako povinný v exekučním příkaze, na jehož základě má být exekuce provedena. Pokud jde o dluhy povinného, které vznikly za doby trvání manželství, může být exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů.

Naopak nemůže být postižen majetek druhého z manželů, který nabyl před uzavřením manželství, dědictvím nebo darem. Mezi majetek manžela povinného, který nesmí být postižen exekucí, patří také bankovní účet a mzda. Zde poukazuji rozhodnutí Nejvyššího soudu konkrétně sp. zn. 20 Cdo 712/2004 upravující postižení účtu a usnesení Nejvyššího soudu z 22. 6. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1642/2004 řešící postižení mzdy. Dle těchto rozhodnutí nelze exekučně postihnout účet či mzdu manžela/lky povinného.

V případě že by se tak stalo, je na místě se nejprve obrátit na exekutora, který byl pověřen vedením exekuce a požádat ho o odblokování účtu z důvodu neoprávněnosti, přičemž lze argumentovat výše zmiňovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR. Pokud by Vaší žádosti nevyhověl, lze podat vylučovací žalobu k soudu a v ní po soudu požadovat, aby byl výše uvedený účet vyloučen z exekuce, jelikož není majetkem povinného. Bylo by zároveň možné uvažovat o stížnosti na jednání exekutora (jednání exekutora v rozporu se stávající praxí Nejvyššího soudu), kterou lze zaslat místně příslušnému soudu, Ministerstvu spravedlnosti ČR a na Exekutorskou komoru ČR. A také mu případně "pohrozit" žalobou na náhradu škody. Obvykle postačí k odblokování účtu upozornění exekutura na skutečnost, že jedná v rozporu se stanoviskem Nejvyššího soudu.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším