zaplacení dluhu dříve než mi dal soud vědět

Dotaz ze dne 3. 2. 2011 18:30.

Otázka

Dorý den. Chtěl bych se zeptat, dlužil jsem firmě nezaplacenou fakturu . Snažil jsem se celou situaci firmě vysvětlit prostřednictvím mailu v kterém jsem dal příslib zaplacení dlužné částky v lednu 2011. Z firmy jsem dostal odpověď , že můj příslib přeposílají jejich právnímu zástupci , který se se mnou spojí. Nikdo se neozýval a tak jsem 11.1.2011 dluh vůči firmě uhradil. Dnes mě mailem kontaktoval jejich právní zástupce , že byl vydán 13.12.2010 Okresním soudem platební rozkaz , podle kterého mám dlužnou částku uhradit + odměnu právnímu zástupci a zaslal mi v mailu kopii , s tím že jsem sice uhradil dlužnou částku , ale neuhradil jsem ještě odměnu právníkovi. Problém je v tom , že do dnešního dne jsem od soudu žádné vyrozumění o platovém rozkazu nedostal . Proto by jsemm se chtěl zeptat jak mám postupovat a zda budu muset platit i právní odměnu .

Odpověď

Dobrý den,

z hlediska oprávněnosti nákladů je rozhodující nikoliv termín rozhodnutí soudu, ale termín podání žaloby či návrhu na vydání platebního rozkazu. Pokud by tento návrh byl podán až po úhradě dluhu, mohl byste namítat, že není důvod hradit náklady řízení, jelikož si žalobce při řádné péči mohl zkontrolovat, že již došlo k úhradě a tudíž nemuselo dojít ke vzniku soudních nákladů (i tak by nicméně bylo možné uznat, že má protistrana nárok na náhradu do zaplacení účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s nedodržením termínu splatnosti).

V popsané situaci lze nicméně předpokládat, že návrh byl na soud podán před zaplacením (pochybuji, že by soud stihl vydat platební rozkaz v uvedeném termínu, pokud by návrh byl podán 11.1. či dokonce později). Osobně bych tudíž doporučil dohodnout se s protistranou na úhradě nákladů s tím, že Vám bude potvrzeno, že jste veškeré pohledávky související s vydaným platebním rozkazem vyrovnal.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším