Exekuce-neprávem zadržované peníze

Dotaz ze dne 9. 12. 2010 11:40.

Otázka

Mému synovy byla nařízena exekuce na plat i na účet. Z platu zaměstnavatel zaplatil cca 9000,- na účet exekutorovi. Na synově účtě byly peníze 25000,- již 20.srpna 2010. Do donce října si peníze exekutor nevzal. Pak požádal syn soud o předběžné opatření a za měsíc dostal od exekutora vyrozumění, že mu bude z účtu strženo 16000. Jaké však syn měl překvapení, když si exekutor strhl celých 25000. Po telefonické dohodě synovi doporučil, aby napsal žádost o přeplatek! Jak je tohle možné? Co má syn učinit, aby mu byly jeho peníze vráceny co nejdříve? Může si někde na exekutora stěžovat? Mám pocit, že synovi neprávem zadržuje peníze.

Odpověď

Dobrý den,

bez bližší znalosti situace nelze odhadnout, zda skutečně došlo či nedošlo k pochybení na straně exekutora. Mělo-li být vymoženo 25 000 Kč s tím, že tato částka již obsahuje veškeré příslušenství a náklady (předchozího řízení, exekučního řízení...) a došlo k tomu, že částka byla v plném rozsahu uspokojena přikázáním pohledávky z účtu a zároveň byla část uspokojena podruhé prostřednictvím srážky ze mzdy, došlo ke vzniku přeplatku, který by měl exekutor vrátit zpět povinnému.

V praxi může dojít ke vzniku přeplatku poměrně snadno, jelikož exekutor podává zpravidla několik exekučních příkazů na celou částku s tím, že díky této kombinaci dojde k co nejbezpečnějšímu a co nejrychlejšímu uspokojení dlužné pohledávky. Následně se může stát, že souběžné formy exekuce úspěšně proběhnou v krátkém časovém intervalu a exekutor nestihne exekuci ukončit dříve, než dojde ke vzniku přeplatku. Není zde přesná hranice, od které by bylo jednoznačné, že exekutor již měl stihnout předejít dalším srážkám a v případě stížnosti záleží na posouzení konkrétní situace.

Lze předpokládat, že k vrácení přeplatku dojde po vyúčtování nákladů exekuce (do té doby není jisté, jaká přesně konečná částka má být vymáhána). V dotazu nezmiňujete, zda-li již k tomuto došlo či nikoliv. Nedošlo-li ke konečnému vyčíslení nákladů, zaslal bych v první fázi exekutorovi výzvu k zaslání tohoto vyúčtování. Právně jde o "příkaz k úhradě nákladů exekuce", ale v daném případě by zde mělo být uvedeno, že již nic dalšího není třeba hradit (ve skutečnosti tak může jít o listinu, kde se vyčíslí přeplatek). Nic nám nebrání, abychom zde rovnou exekutora vyzvali k tomu, aby vyčíslený přeplatek souběžně zaslal na účet č............... .

Je-li exekuce fakticky skončena (bylo vymoženo vše včetně konečných nákladů) lze doporučit zaslat exekutorovi dopis, ve kterém sdělí syn své přesvědčení, že vzhledem k vymožené částce byla exekuce úspěšně ukončena a tudíž žádá ve smyslu ustanovení § 46 odst. 7 o neprodlené zaslaní oznámení o skončení exekuce a dále o zaslání přeplatku na účet č ..... .

Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností exekutora, můžete se obrátit se stížností na předsedu soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce, na Ministerstvo spravedlnosti a přímo na Exekutorskou komoru (osobně doporučuji případné stížnosti posílat trojmo - na všechny uvedené místa).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším