exekuce na učet

Dotaz ze dne 16. 10. 2010 07:49.

Otázka

Dobrý den prosím o informace byla mi dana exekuce na učet v te době mi tam chodil siročí důchod na dceru asi 4000kč banka učet odstavila a ja peníze převedla na poštu čili na učet nic nechodí jsem domluvena z exekutorem na splatkach ktere posílam složenkou učet je ale stale zablokovany peníze si nevzal.Je to už rok exekuce stale beží, jak banku přesvědčit o vyplacení peněz jenž tam stale jsou.děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ohledně blokovaného účtu je vhodné na prvním místě upozornit, že blokace prostředků se nevztahuje na prostředky do výše 6 252 Kč (jednorázově). Na základě zaslaných informací nevím, jestli jste využila práva tyto prostředky vybrat či nikoliv.

Ohledně ukončení exekuce na účet - s exekutorem jste se dohodla na splátkách, ale nikde neuvádíte, že by mělo dojít k zastavení exekuce na účet, takže předpokládám, že exekutor provádí exekuci přikázáním pohledávky z účtu v kombinaci s "dobrovolnými" splátkami. Souhlas se splácením v žádném případě automaticky neznamená, že exekutor uvolní ostatní majetek (něco jiného by samozřejmě byla dohoda o splátkách přímo s oprávněným). Obecně platí, že exekutor může "nakombinovat" tolik způsobů vedení exekuce, kolik je třeba k bezpečnému a co nejrychlejšímu vymožení dlužné pohledávky.

Nyní k tomu, že exekuce přikázáním pohledávky z účtu trvá již rok. Zde si je třeba uvědomit, že exekuce má několik fází - banka je povinna provést blokaci v okamžiku, kdy jí je doručen exekuční příkaz, ale zadržené prostředky smí odepsat z účtu až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, či přesněji řečeno poté, co je vyrozuměna o právní moci usnesení o nařízení exekuce. V první fázi tudíž může blokace účtu trvat blíže neurčenou dobu, podle toho kdy je doručen exekuční příkaz a kdy vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení exekuce. Exekuce přikázáním pohledávky se však může "protáhnout" ještě déle - není-li na účtu dostatek prostředků k uhrazení částky stanovené exekučním příkazem, banka čeká až šest měsíců, zda na účet nepřijdou další prostředky, z jejich pomocí by bylo možné pohledávku uhradit. Nejsem seznámen s Vaší věcí, takže nemohu posoudit, zda-li vše probíhá v souladu se zákonem, ale v praxi nelze vyloučit, že blokace účtu trvá dále než rok (nemluvě o případu, kdy exekutor postupně vydá několik exekučních příkazů na účet). V případě pochybností doporučuji požádat o vysvětlení situace exekutora (máte právo nahlížet do exekučního spisu) či Vaší banku.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším