exekuce

Dotaz ze dne 25. 11. 2007 12:54.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych vědět jestli je možno provádět exekučně srážku z mateřské dovolené nejsem si jistá, ale slyšela jsem,že od 1.1.2007 nelze, mám obavy jelikož mě mateřská dovolená čeká,dluhy mám z bývalého manželství za bývalého manžela, a teď ani nevím jestli se mohu znova vdát,jestli se exekuce nebude nějak potom týkat i mého současného partnera,když budeme žít ve společné domácnosti.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem si jist, co přesně rozumíte srážkami z mateřské dovolené. Zřejmě může jít buď o peněžitou pomoc v mateřství (standardně 6 týdnů před a 22 týdnu po porodu), nebo o rodičovský příspěvek (v současnosti do 4 let věku dítěte, od 1.1.2008 budou varianty čerpání do 2, 3 a 4 let věku dítěte). Ohledně možnosti exekučních srážek z těchto příjmů mohu dodat, že v současnosti i po 1.1.2008 bude možné srážet z obou těchto příjmů.

Ohledně samotných dluhů a jejich původu nic neuvádíte, v případě zájmu můžete upřesnit o co přesně jde. Na druhu dluhů závisí i to, jaká částka nesmí být stržena.

Uzavření manželství by změnilo současný stav v tom smyslu, že věci nabyté za trvání manželství (s výjimkou darů, dědictví a věcí pořízených výhradně za "osobní" majetek) jsou tzv. společným jměním manželů. Tyto společné věci nemohou být pro takovéto dluhy postiženy, nicméně věřitelé mohou na Vás podat návrh na konkurs. Prohlášení konkursu by mělo za následek, že společné jmění zaniká a správce konkurzní podstaty se následně s manželem buď dohodne nebo soudí o vypořádání společného jmění. Podíl, který by připadl na Vás by byl následně zpeněžen a vyplacen věřitelům.

V praxi hrozí dále to, že exekutor přijde na adresu, kde budete s manželem žít a začne polepovat či přímo odvážet movité věci s tím, že bude tvrdit, že jde o Váš "osobní" (a tudíž exekučně postižitelný) majetek. Exekutorovi nelze fyzicky bránit v polepení či odvezení věcí. Jedinou ochranou je v takové situaci návrh na zastavení exekuce, který byste podali k soudu na základě toho, že jde o majetek ve společném jmění a tudíž nepostižitelný pro dluhy, které měl jeden z manželů v době před manželstvím.

Obdobné riziko hrozí i v případě, kdy nebudete manželé. V případě, kdybyste spolu žili jako druh a družka, by exekutor mohl polepit / odvést věci (Vaše oprávněně, přítelovi neoprávněně) s tím, že by se Váš přítel mohl bránit tzv. vylučovací žalobou z důvodu toho, že je exekučně postihován majetek někoho jiného než dlužníka (povinného).

Je-li exekutor (či exekutoři) ochoten přistoupit na splácení dluhu, jde o způsob, jak získat alespoň relativní klid. Není-li taková dohoda možná, lze doporučit nemít bankovní účty (v exekuci jsou zablokovány jako první a banky si za blokaci účtují zvláštní poplatky), nepřechovávat doma větší částky peněz, cenné papíry, zlato atd. a mít připravené doklady o tom, kdy a kdo kterou věc zakoupil.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město.

Souhlasím se vším