dluh u dopravního podniku

Dotaz ze dne 13. 8. 2010 21:56.

Otázka

Dobrý den, manžel(se kterým nežiji ve společné domácnost)cca před 1,5rokem dostal celkem 3 pokuty od revizorů od dopravního podniku Praha.Jelikož se nastěhoval k babičce-kde není hlášený a já se odstěhovala s dcerou a tchýní do mětského bytu,upomínky si nevyzvedl.Teď zjistil,že dluží cca23000Kč.Ptal se v advokátní kanceláři,která by měla tuto zaležitost pro dopr.podnik řešit,ale tam mu řekli že nevědí kdy může exekuce přijít ani co by měl teď kromě zaplacení celého dluhu dělat.Manžel by se chtěl dohodnout ma splátkách.Je to vůbec v takovéto situaci možné?Na koho by se měl obrátit?A pokud manžel nepracuje,mohou dát exekuci na plat mě jako jeho manželce? Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

u exekuce rozhoduje vždy to, na koho je nařízena. Je-li v rozsudku či platebním rozkaze uvedeno, že osoba A je povinna uhradit pohledávku do ... dnů, je následně možné na základě takovéhoto rozsudku či platebního rozkazu nařídit exekuci na majetek osoby A. Není důvod, proč by měl být postižen majetek osoby B i když k tomu samozřejmě může v praxi "omylem" dojít.

Mluvíme-li konkrétně o manželích, musíme dále pamatovat na to, že exekuce pro pohledávku jednoho z manželů vzniklá za trvání manželství může být uspokojena nejen z osobního majetku dotčeného manžela, ale i ze společného jmění manželů. Na druhou stranu není důvod postihnout osobní majetek druhého manžela. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR se pohledávka z bankovního účtu považuje za osobní majetek toho, na koho je účet veden, obdobná je situace u mzdy. Exekutor tudíž podle této judikatury není oprávněn postihnout účet manželky, je-li exekuce nařízena pouze na jejího manžela. V praxi se lze nicméně setkat s tím, že exekutoři zkoušejí, co si lidé nechají líbit. Takže bych osobně raději uvážil, zda-li pro jistotu nepočítat s tím, že na nějakou dobu může k zablokování účtu dojít a tudíž si upravit poměry (zasílání mzdy, dávek..) tak, aby Vás dočasná blokace účtu nepřivedla do zásadnějších obtíží. Exekutoři sice zpravidla účet či mzdu odblokují, pakliže zjistí, že se je druhá strana připravena bránit, ale stejně je lepší počítat s tím, že může chvíli trvat, než se k účtu či stržené části mzdy dostanete. Bohužel na 100 % Vám nikdo nemůže zarušit ani to, že nenarazíte na exekutora, který bude připravený se o přípustnosti takovéto exekuce "hádat" až u Nejvyššího soudu, takže v takovémto případě nezbude než svůj účet či mzdu soudně hájit.

Z dotazu není zcela jasně zřejmé, v jaké fázi se dotčené dluhy Vašeho manžela nachází. Je na pohled jasné, že již došlo k navýšení dlužných částek o náklady, ale nemohu dovodit, zda-li již jde o exekuční řízení, o doručení platebního rozkazu, žaloby, rozsudku... Tak či onak v žádné z těchto fází nelze vyloučit, aby se Váš manžel zkusil dohodnout na splátkách. Vždy bude nicméně zálež na úvaze druhé strany. Žádat o splátky lze v zásadě na dvou místech - u toho, komu pohledávka náleží a u toho, kdo ji právě vymáhá. Váš manžel tudíž nic nezkazí, pakliže se zkusí o splátkách dohodnout přímo s dopravními podniky. Bude-li mu sděleno, že dotčenou pohledávku předali panu X k vymáhání a již s ní nechtějí mít nic společného, nezbývá než kontaktovat pana X atd. V této souvislosti je třeba upozornit, že nejde čistě o dluh vůči dopravnímu podniku - náklady právního zastoupení se přiznávají k rukám právního zástupce, takže se může stát, že se bude nutné dohodnout na splátkách původní pohledávky z dopravními podniky a ohledně splácení nákladů pak s jejich advokátem či pověřeným soudním exekutorem.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším