exekuce na účet manželky

Dotaz ze dne 3. 8. 2010 13:51.

Otázka

Dostala jsem exekuci na plat kvůli manželovým dluhům z podnikání (neuhrazená faktura) za trvání manželství. Nyní jsme v rozvod. řízení(podáno 9/2009). v odpovědích Vaší poradny jsem se dočetla, že exekuce na účet manželky povinného je podle současné judikatury nepřípustná, že to ale exekutoři zkoušejí. Byl mi doručen ex. příkaz, kde jsem přibrána k plnění jako manželka povinného. Můžu se nějak bránit? Příkaz a účet mi byl zablokován v červnu 2010.

Odpověď

Dobrý den,

chápu-li správně, že jde o Váš účet, zatímco exekuce byla nařízena pouze na Vašeho manžela, lze v první fázi doporučit kontaktovat exekutora a oprávněného a upozornit je na skutečnost, že vedou exekuci na Váš účet, aniž by k tomu měli příslušné zmocnění a pokud okamžitě nesjednají nápravu, nebudete mít jinou možnost než podat vylučovací žalobu a stížnost na postup exekutora (lze podat trojmu na exekutorskou komoru, ministerstvo spravedlnosti a k předsedovi soudu, který nařídil exekuci).

Nebudou-li ochotni sjednat nápravu, nezbude než zmíněnou žalobu skutečně podat. Podává se k soudu, který vydal usnesení o nařízení exekuce a jako žalovaný zde figuruje oprávněný (nikoliv exekutor). Podstatou žaloby je poukázání na skutečnost, že byl vydán exekuční příkaz v rámci exekuce nařízené pouze na Vašeho manžela, který zní na přikázání pohledávky z Vašeho bankovního účtu (doložit smlouvou o účtu). Nepřípustnost přikázání pohledávky z bankovního účtu druhého manžela (pohledávka z účtu nespadá so společného jmění manželů) vyslovil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 20 Cdo 2175/2007. Přibrání do exekuce je v pořádku (exekutor pro dluhy vzniklé za manželství může postihnout SJM), ale ani po něm není možné postihnout Váš účet - to lze pouze na základě exekuce, která bude nařízena proti Vám jako povinné.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším