Exekuce na příjem

Dotaz ze dne 1. 7. 2010 14:59.

Otázka

Dobrý den, prosím o radu, jak se řeší exekuce na člověka, který je OSVČ a nemá žádný movitý majetek. Pokud je zaměstnán, dlužnou částku berou z čistého platu, ale jak je to v případě OSVČ. Za odpověď moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den, exekutor má zákonem stanovené způsoby, kterými lze provést exekuci - srážky ze mzdy nebo obdobných příjmů (může jít o nemocenskou, některé dávky státní sociální podpory, dávky důchodového pojištění, přikázání pohledávky z účtu, přikázání jiných pohledávek (dlužníku povinného se přikáže, aby pohledávku povinného vyplatil oprávněnému, např. faktura ve prospěch povinného se nezaplatí povinnému ale oprávněnému z exekuce), prodej movitého majetku, prodej nemovitého majetku, prodej podniku. Poslední tři způsoby by měl exekutor volit v případě, že předchozí nepostačují k uhrazení závazků.

V případě podnikatele lze použít všechny jmenované způsoby kromě srážek ze mzdy. Exekutor by i měl sám zjistit, jaké jsou možnosti vymožení dlužných prostředků případně může povinného vyzvat k prohlášení o majetku. Lze doporučit s exekutorem konzultovat možnosti vymožení pohledávky v daném případě. Bohužel nelze vyloučit, že nebude z čeho prostředky vymáhat. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším