Hromadná exekuce AUTO,RUČITEL,DOMÁCTNOST

Dotaz ze dne 26. 5. 2010 17:45.

Otázka

Dobrý den,chtěl jsem se vás zeptat na pár otázek. 1) Mám uvěr na osobní automobil který jsem zvládnul platit po propuštění zaměstnání a dále platím ale mám 2 bezučelové půjčky na které jsem už neměl,a ty mi teď hrozí exekucí.Zaměstnání mám ale nemám na vyrovnání dluhu abych mohl dále splácet vřádných splátkách,tak to předali exekutorovy.A tak se ptám jestli je možné že exekutor může zabavit automobil?sice jsem vlastník ale velký techničák má úvěrová společnost.

2) A ještě když mi zabaví majetek dají exekuci na plat a na účet,jestly je možné že dají manželce exekuci na rodičovský příspěvek nebo účet? Je ručitelka.

3) A bylo mi řečeno že exekutor může navštívit domácnost jen když je to nad 100 000 kč je to pravda?

Mockrát děkuji za odpovědi.

Odpověď

Dobrý den,

v první fáze bych se dovolil zastavit nad tím, že dotčené půjčky již byly předány exekutorovi. Pominu-li možnost, že jste v rámci půjčky podepsal tzv. doložku vykonatelnosti (exekutorská, notářská), tak není možné, aby věřitel v případě nezaplacení dluhu pohledávku rovnou postoupil exekutorovi, nebo tedy přinejmenším exekutorovi v pravém smyslu tohoto slova. Exekuce je možná pouze na základě tzv. exekučního titulu, což v praxi znamená, že věřitel musí nejprve vyhrát soudní nebo rozhodčí řízení a teprve s pravomocným rozsudkem či rozhodčím nálezem může věc postoupit exekutorovi. Není tudíž vyloučeno, že je zde "exekutorem" míněna pouze vymahačská/inkasní agentura, coby zcela soukromý podnikatelský subjekt, který má stejná práva, jako kterýkoliv "obyčejný" občan. Je-li tomu tak, znamená to, že se v současnosti nemusíte bát exekuce (vymačská agentura Vám může v mezích zákona v zásadě jen hrozit následky nesplácení), ale to na druhou stranu neznamená, že by nebylo na místě usilovat o vyřešení situace. Podání věci k soudnímu či rozhodčímu řízení, stejně jako předávní věci skutečnému exekutorovi totiž znamená citelný nárůst celkové dlužné částky, takže není výjimkou, že nakonec činí původní dluh v zásadě zanedbatelnou část celkové dlužné částky.

Nejde-li o exekutora, je na místě uvažovat, co by bylo možné udělat, aby se pokud možno zabránilo tomu, že dluhy skončí u soudu a u exekutora. Bohužel v dotazu není uveden dostatek podrobností k tomu, aby se v tomto ohledu dalo nějak podrobněji odpovědět a tudíž se omezím na základní zásady: snažte se vyjednávat s věřitelem a vysvětlit mu, že se snažíte platit maximum co je možné a v žádném případě "nevytloukejte klín klínem" - nepůjčujte si za ještě méně výhodných podmínek za účelem splacení starších dluhů.

Nyní k Vašim konkrétním otázkám, které směřují na situaci, že dochází k exekuci v pravém smyslu slova.

1) Záleží na vztazích k automobilu. Pakliže jste skutečně vlastníkem, exekutor může dotčený automobil postihnout v rámci exekuce na movité věci. Pakliže by v současnosti bylo vozidlo vlastnictvím jiné osoby (např. tzv. zajišťovací převod vlastnického práva, což je jeden z možných způsobů ručení za účelovou půjčku), může exekutor postihnout pouze majetková práva, která Vám svědčí. Teoreticky tak není vyloučeno, aby exekuce proběhla v tom smyslu, že se např. převede právo na to, abyste se po splacení účelové půjčky stal opět skutečným vlastníkem dotčeného vozidla.

2) Exekuce probíhá proti osobě, která je odsouzena k plnění v rámci pravomocného rozsudku či rozhodčího nálezu (existují další, ale méně četné exekuční tituly). Směřuje-li exekuční titul proti Vám, může být postižen Váš osobní majetek a společné jmění manželů (nyní neřeším otázku dluhů vzniklých před manželstvím), ale nikoliv osobní majetek manželky (což je mimo jiné její pohledávka z účtu, ze mzdy či takovýchto dávek). Druhou otázkou je, zda má věřitel možnost dosáhnout toho, aby exekuční titul směřoval nejen proti Vám, ale rovněž proti Vaší manželce. Pakliže se zavázala jako ručitel, má věřitel možnost vyzvat ji k plnění dluhu na základě skutečnosti, že samotný dlužník řádně neplní. Neuhradíli následně pohledávku, má věřitel dále na výběr a může žalovat nejen dlužníka, ale i ručitele (respektive může žalovat oba najednou). V takovémto případě je tudíž možné, aby pravomocný vykonatelný rozsudek (exekuční titul) směřoval i proti Vaší manželce, což následně umožňuje, aby exekuce byla nařízena i vůči její osobě a tudíž bylo postiženo i to, co se považuje za její osobní majetek (rodičovský příspěvek, účet).

3) uvedené tvrzení není pravdivé, zákon nestanoví žádné limity do kterých by exekutor nemohl provést exekuci na movité věci umístěné v bytě. Omezení představuje skutečnost, že způsob exekuce má být přiměřený a exekutor má přistoupit k prodeji movitých či nemovitých věcí až poté, kdy není možné pohledávku řádně uspokojit přikázáním pohledávky z účtu či srážkami ze mzdy či jiných příjmů. Je si třeba uvědomit, že to neznamená, že by exekutor nemohl pro 10 000 Kč prodat nemovitost za 10 000 000 Kč. Znamená to pouze to, že k něčemu takovému je možné přistoupit až poté, co se ukáže, že "rozumější" forma exekuce v daném případě nepostačuje.

V případě potřeby situaci doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším