vypořádání po rozvodu

Dotaz ze dne 16. 4. 2010 15:32.

Otázka

Dobrý den, moc prosím o odpověď jak se zachovat. Můj manžel přišel do našeho manželství s dluhy o kterých mi "zapoměl říci",pak až přišli exekutoři a polepili i můj majetek,jsem byla úplně v šoku,ale pak-snažila jsem se vše pochopit a tudíž vše jsem vyřídila na úřadech a dluhy jsme splácely. Po letech,jsem si myslela,že je vše již v pořádku- pořídili jsme si dům a ten spravujeme.Dům je částečně zatížen hypotékou. Všechny platby včetně manželových alimentů a dluhů jdou stále z mého účtu,můj manžel účet nemá.Mezitím však dělal další dluhy a na domácnost a další věci mi přispíval minimálně a za mými zády si například půjčil na směnku větší množství peněz,když jsem se vše dozvěděla a nevidím již nápravu chci manželství ukončit. Manžel mezitím ukončil pracovní poměr ,je na úřadu práce a nepracuje a dluhy,alimenty,hypotéku atd.nadále platím já,manžel si donesl papír,že měl v minulosti příjmy pouze okolo 7 tis. Ptám se jak se s ním co nejlépe vypořádat,zda se i v tomto případě dělí majetek na polovinu,když jeho příjmy v minulosti nedosahovali ani výše jeho dluhů a alimentů a tudíž je jasně zřetelné,že jsem vše platila já. Mám strach z dalších nečekaných dluhů a exekucí a nechci přijít o majetek,ale nemohu dále již vše platit já a pořád na něho doplácet,nevím na koho se obrátit. děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v první fázi je na místě upozornit, že podle současné judikatury Nejvyššího soudu ČR po Vás mohou věřitelé požadovat hrazení manželových dluhů pouze v případě, pokud jste se k jejich úhradě nějakým způsobem zavázala (podepsala) - např. spoludlužnictví, přistoupení k závazku, ručitelství...

Pokud jde o dluh, který vznikl před manželstvím, tak jde samozřejmě o osobní dluh Vašeho manžela a popravdě pro tyto dluhy nesmí být postižen nejen Váš osobní majetek (nepřípustné jsou srážky z Vaší mzdy, z Vašeho účtu, věcí nabyté darem, dědictvím, z doby před manželstvím...), ale ani společné jmění manželů. Pakliže věřitelé mají dluhy z doby před manželstvím a k uspokojení jejich pohledávky nestačí osobní majetek Vašeho pana manžela, mohou se dostat ke společnému jmění manželů (SJM) pouze tím způsobem, že dlužníka pošlou do insolvence (konkurzu), v rámci kterého dojde ze zákona k vypořádání společného jmění a vydání manželova vypořádacího podílu věřitelům (přesněji řečeno se insolvenční správce s Vámi vypořádá, a "svůj" vypořádací podíl pak zpeněží a rozdělí mezi manželovi věřitele). Dostat se k Vašemu osobnímu majetku pak právně není vůbec možné (pokud neplatíte dobrovolně).

Pokud jde o závazky vzniklé za trvání manželství, můžeme rozlišovat, které závazky spadají do SJM (společně přijaté závazky, závazky, které sjednal pouze jeden z manželů, ale v rozsahu nepřekračujím míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů) a které nespadají (primárně závazky, které sjednal pouze jeden z manželů a které překračují míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů), ale toto dělení má v současnosti již menší význam než v minulosti.

Osobní závazky Vašeho manžela, vzniklé za trvání manželství, ale nespadající do SJM a závazky, které sice spadající do SJM, ale sjednal je pouze Váš manžel, mohou být uspokojeny pouze z osobního majetku Vašeho manžela a ze SJM. Není přípustné, aby byl postižen Váš osobní majetek.

U závazků spadajících do SJM, které jste sjednali společně, je celkem jasné, že se odpovídá veškerým majetekem (osobní majetek obou manželů i SJM).

Dělení dluhů podle toho jestli spadají do SJM již tedy není rozhodující pro to, jaký majetek může být postižen, ale pro vypořádání SJM (což je vztah mezi manžely, který věřitele nemusí zajímat - ti chtějí peníze po původním věřiteli bez ohledu na to, že dle vypořádání SJM má hradit dluh někdo jiný). V rámci vypořádání máte samozřejmě možnost namítat, že by vzhledem k okolnostem nebylo spravedlivé postupovat podle zásady 50:50, jelikož míra odpovědnosti manželů za současný stav SJM je v hrubém nepoměru. Je pak na posouzení soudu, jaké vypořádací podíly bude považovat za adekvátní tomu, co se o jednání toho kterého manžela u soudu podařilo prokázat.

Jak vidíte, nejde o právě jednoduchou problematiku a je zde řada otázek, která zaměstnávaly či zaměstnávají právníky i soudce na všech úrovních (např. dlouholeté spory o to, jaký režim mají srážky ze účtu jednoho z manželů). Komplexní rozebrání situace přes internet je tudíž obtížné a nutně vede k sdělování rad na základě omezených informací a odhadů (např. v textu vůbec neřeším možnost, že byste měli upravený režim SJM).

V případě potřeby dalšího poradenství lze tudíž doporučit buď osobní konzultaci, nebo dotaz alespoň upřesnit či doplnit.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším