Musím platit manželovu exekuci

Dotaz ze dne 13. 2. 2010 18:14.

Otázka

Dobrý den. Manžel před manželstvím nasekal dluhy o kterých jsem nevěděla. Po třech letech manželsví došel exekutor. Manžel nic nezaplatil a po dvou letech se exekutor opět ozval. Manželovi dal ex. na plat. Mě přibral jako dalšího účastníka řízení, obstavil mi účet a sebral z něj peníze, přes 50 tisíc, dále mi sebral penzijní připojištění. Nikdy jsem žádný dluh něměla, exekutor mi řekl, že to sice ví, že jsou dluhy z doby před manželstvím, ale že ho to nezajímá. Už se rozvádím. Zdědila jsem domek po mamince, může mi ho sebrat, když mě přibral jako účastníka ex. řízení ? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, dluhy, které nabyl některý z manželů před uzavřením manželství, se nestávají součástí společného jmění manželů. Stále jde o výlučný závazek manžela a může být vymáhán jen z jeho výlučného majetku tzn. z jeho příjmu, z účtu na jeho jméno, z movitého a nemovitého majetku v jeho výlučném vlastnictví. Nemůže být postihnut majetek spadající do společného jmění ani Váš výlučný majetek (pokud tedy neexistuje rozsudek nebo jiný exekuční titul „odsuzující“ Vás k zaplacení, na jehož základě může exekuce proběhnout). Exekutor Vás ze svého vlastního rozhodnutí nemůže „přibrat“ k exekuci. Pakliže exekutor pro takové dluhy postihl Váš majetek, šlo o neoprávněnou exekuci. Lze zkusit exekutora kontaktovat a požádat jej, aby vrátil neoprávněně vymožené prostředky dobrovolně (resp. Pokud je již vyplatil oprávněnému, tak se obrátit na něj), jinak nebudete mít jinou možnost a budete to řešit vymáháním prostředků (jako bezdůvodné obohacení - nárok na jeho vydání se promlčuje ve lhůtě dvou let) a podáním stížnosti Exekutorské komoře (či Ministerstu spravedlnosti) na jeho postup. Jestliže by se opět pokusil vymáhat manželovy dluhy z Vašeho majetku, lze se bránit. A to podáním vylučovací žaloby, půjde-li o exekuci srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu a podáním návrhu na vyškrtnutí ze soupisu, půjde-li o exekuci movitého či nemovitého majetku. Vylučovací žaloba se podává k soudu, který exekuci nařídil a návrh na vyškrtnutí ze soupisu se podává exekutorovi. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším