exekuce

Dotaz ze dne 10. 2. 2010 17:54.

Otázka

Dobrý večer chtěla jsem se zeptat jak dlouho může soukromý exekutor držet alimenty které vzal otci dítěte jedná se o dlužné a běžné alimenty děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle současné právní úpravy (ust. § 46 odst. 4 exekučního řádu), je exekutor povinen vyplatit oprávněnému částečně vymožené plnění ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy nevyplacená část vymožené pohledávky dosáhla částky 1 000 Kč, pakliže se nedohodne s oprávněným na jiném postupu.

Nedošlo-li k takovéto dohodě a exekutor zadržuje částku vyšší než 1 000 Kč po dobu delší než 30 dnů, jde o protiprávní postup a lze doporučit vyzvat exekutora k úhradě s odkazem na výše uvedené ustanovení.

Pro úplnost si závěrem dovolím upozornit na to, že je třeba rozlišovat situaci, kdy v rámci běžící exekuce již má exekutor peníze "u sebe" a kdy jsou zatím ještě u plátce mzdy povinného či u jeho banky. Výše uvedené lhůta tak např. u srážek ze mzdy samozřejmě běží až od okamžiku vyplacení srážek exekutorovi a nikoliv již od samotného stržení části mzdy zaměstnavateleme.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším