návštěva exekutora

Dotaz ze dne 3. 2. 2010 19:18.

Otázka

Dobrý večer.Manžel má dluh a exekutor,který přišel bez předchozího ohlášení,provedl exekuci bez naší přítomnosti, zabavil el.kráječ a digitální fotoaparát a označil nálepkami ostatní elektrospotřebiče(lednice.mikrovlná trouba,TV přijímač a další).Označený majetek není majetkem manžela,ten jsem nabyla za svobodna. Poraďte co mám dělat,abych o majetek nepřišla a zda opět a za jak dlouhou dobu může příjít exekutor znova,aby popřípadě odstranil nálepky z elektrospotřebičů nebo tyto věci odvezl. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, exekutor může vstoupit do bytu i v době nepřítomnosti dlužníka a ostatních členů domácnosti. Pakliže označil či zabavil některé věci, jež nepaří dlužníkovi (předpokládám, že exekuční titul tj. rozsudek o zaplacení či rozhodčí nález znějí jen na manžela), je na místě podat exekutorovi návrh na vyřazení věcí se soupisu. Tento návrh je třeba podat do 30 dnů od sepsání věcí. Spolu s tímto návrhem musíte dodat důkazy, prokazující Vaše vlastnictví k věci (záruční list či účtenky na jméno, výpis z Vašeho účtu, svědectví Vaše či jiných osob). Exekutor o návrhu musí rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Pakliže mu byť jen z části nevyhoví, můžete se obrátit na soud, který exekuci nařídil s vylučovací žalobou, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora o Vašem návrhu.

Exekuční řád nestanoví žádné lhůty, kdy může proběhnout další exekuce movitého majetku. Může se o soupis či zabavení pokusit kdykoliv. Pakliže má manžel příjem, který by mohl postačovat k uhrazení dlužné částky, lze uvažovat o návrhu na částečné zastavení exekuce (movitého majetku). Exekuční řád stanoví, že nejdříve má exekutor využít srážky z příjmu a přikázání pohledávky z účtu, a teprve když není možné takto vymoci dlužnou částku, má přistoupit k exekuci movitého a nemovitého majetku. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším