exekuce po deseti letech MHD

Dotaz ze dne 3. 2. 2010 01:04.

Otázka

Dobrý den, prosím o radu. Momentálně jsem na MD. V listopadu jsem převzala 11 exekucí, které nabyly právní moci v letech 2000 - 2003. Všechny se týkají nezaplacených pokut MHD. Má to jeden exekutor, jsem domluvená písemně na měsíčních splátkách. Bohužel mi přišly další exekuce ( už od jiných exekutorů) vše je za MHD. 3/4 rodičovského příspěvku dám na splátky. Žijeme z manželova platu, je to ovšem zoufalé. Dopisy jsem nepřebírala jelikož jsem se na adrese nezdržovala. Po svatbě jsem se přihlásila k manželovi a tak mě "dohonili!" Není možné, že už jsou promlčené? Z roku 2000 je jich minimálně 6 exekucí, jak čtu, po 10ti letech se promlčují. Byla bych ráda, protože skoro 200 tisíc splácet mi přijde neúměrné ! Z jistiny 200,- Kč. A to nevím, jestli je to všechno. Pakliže příjdou další, od jiných exekutorů, nemám to už z čeho splácet. Chtěla jsem napsat dopis o prominutí aspoň nějaké částky, ale bojím se, že na to nepřistoupí a naopak to po mě budou vyžadovat zaplatit hned.Děkuji za ochotu a rychlou odpověď

Odpověď

Dobrý den,

zda byly pravomocně přiznané dluhy promlčeny, nelze takto posoudit. Záleží na tom, do kdy jste měla podle jednotlivých rozsudků částky zaplatit - v rozsudku např. stálo „do 15 dnů od právní moci rozsudku“ – právní moc nastala např. 1. 6. 2000, do 16. 6. 2000 jste měla zaplatit, od 17.6. 2000 běží desetiletá promlčecí lhůta, tj. do 17.6. 2010. Promlčecí lhůta se přerušuje podáním návrhu na nařízení exekuce. Je možné, že se věřitel do této lhůty ještě vešel. Pokud ne, bylo by možné se proti nařízení exekuce odvolat, pokud ještě tato možnost existuje. Pokud si promlčením nejste jista, doporučuji konzultovat exekuce přímo v některé z občanských poraden.

Pokud však věřitel stihl zahájit vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora včas, pak doporučuji navštívit přímo věřitele a pokusit se s ním domluvit na zastavení exekucí v případě, kdy zaplatíte „jistinu“ a náklady věřitele na soud a exekuci (tedy bez úroků). Věřitel na to nemusí přistoupit, ale pokusit se o to je dobré. Exekutor v tomto případě sám nemůže exekuci zastavit, aniž by s tím souhlasil věřitel, resp. exekutor ji může zastavit pouze na příkaz věřitele – proto doporučuji navštívit přímo věřitele.

S přáním hodně štěstí

Za Občanskou poradnu o. s. Společnou cestou

Kateřina Čočková

Souhlasím se vším