exekuce

Dotaz ze dne 20. 1. 2010 19:31.

Otázka

Dobrý den, Mám exekuci nařízenou soudem a exekutor se chystá k nám domů. částka je 307000,-.Jsem na MD a část exekuce jsem zaplatila najednou 150000,-.Dluh činil 113000,-.věřiteli.Věřitel si naučtoval penále z prodlení. mohu ještě žádat o odpuštění od penále když jsem na MD a pobírám jen 3800.-. Nebo stejně přijdou a odvezou si všechno i dětem hračky.je pak možno domluvit se na splátkách? Nebo musím dluh uhradit celý. A doplatit ve splátkách už jen 10.000.- děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

pakliže jste v exekuci (nikde v dotazu nezpochybňujete, že by šlo o exekuci oprávněnou) tak se má exekutor primárně snažit uspokojit celou vymáhanou pohledávku (včetně nákladů exekuce) srážkami ze mzdy či jiných příjmů (např. rodičovský příspěvek) a přikázáním pohledávky z účtu (na účet by Vám neměli chodit žádné platby a ideální je, pokud si dlužník stihne účet zrušit - i prázdný účet může být dán do exekuce, což vede k dalším nákladům). Není-li to možné (ve smyslu rozumně rychlého uhrazení dluhu), exekutor přistupuje k exekuci prodejem majetku a to nejprve movitých a posléze nemovitých věcí.

Nevím o jakého věřitele jde, ale obecně vzato je pouze na věřiteli, zda je ochoten nějakou část své pohledávky odpustit či nikoliv. Z tohoto důvodu rovněž záleží pouze na něm, jaké skutečnosti ho mohou či nemohou vést k rozhodnutí, že se části svého nároku zřekne. Obecně vzato žádostí nemáte co ztratit, ale nedoporučoval bych Vám na odpuštění úroků / penále spoléhat.

V rámci exekuce by měl exekutor postupovat tak, aby se v mezích zákona provedla exekuce co nejrychleji. Je tudíž na jeho posouzení, zda dojde k závěru, že je rozumné přistoupit na Váš návrh splátek či bude lepší přistoupit k prodeji majetku.

Ohledně exekuce platí, že postižitelný je Váš majetek včetně případného společného jmění manželů, ale nikoliv majetek třetích osob (což jsou např. i hračky, které dítě dostalo darem od prarodičů). V praxi může být problém přesvědčit exekutora, že ta či ona věc není Vaším majetkem. Je samozřejmě nejlepší věci třetích osob v bytě nemít, nebo mít připravené doklady k tomu, kdo je jejich skutečným vlastníkem (např. kupní či darovací smlouva, účtenka z které je patrné, z jakého účtu byla věc zakoupena atd.). Pakliže exekutor neuvěří a stejně sepíše do exekuce cizí věc, musí se skutečný vlastník obráti na exekutora s návrhem na vyškrtnutí věci z exekuce a případně následně i na soud.

Co se týče Vašeho majetku, tak exekutor nemá zabavit věci, které tvoří obvyklé vybavení domácnosti, pakliže je nezbytně potřebujete k uspokojování životních potřeb sebe a své rodiny. Např. pračka je v rodině s malým dítětem obvyklá i nezbytná, ale naopak třeba televize je sice obvyklá, ale nikoliv již nezbytná. Z exekuce jsou tak vyloučeny např. nezbytné běžné oděvní součásti, snubní prsten a předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které jsou nezbytné vzhledem k nemoci nebo vadě (např. brýle) a zabavit nelze ani finanční hotovost do částky 6 252 Kč.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším