Exekuce na odstěhovaného nájemníka

Dotaz ze dne 19. 1. 2010 10:33.

Otázka

Dobrý den!

bydlíme v pronajmutém domečku, který jsme kdysi obývali s jinými nájemníky. Pro neplacení nájmu jsme je vystěhovali s tím, že jsme je žádali o změnu trvalého bydliště. Tuto změnu neprovedli i přes to, že u nás nebydlí od 06/2009. Od listopadu nám začaly na jejich jmého chodit oznámení se zeleným pruhem a následně u nás ve schránce skončily zásilky s oznámením o exekuci (nejdříve 2 obálky, posléze další) i když na schránce není jejich jméno, pouze číslo popisné na RD. Vzhledem k tomu, že na naše výzvy a telefonáty nereagují a exekuční výzvy se množí, ráda bych věděla co můžeme udělat pro to, aby k nám nepřišel exekutor a nezabavil nám náš majetek, se kterým oni nemají nic společného. Nevíme kam se odstěhovali, nemáme o nich žádné zprávy.

Děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den, bohužel toho není moc, co byste jako prevenci před návštěvou exekutora mohli učinit. Předpokládám, že povinní nejsou uvedeni na schránce, zvonku a podobně. Jejich poštu doporučuji vracet s tím, že adresát se tam již nezdržuje a uvést jeho současný pobyt, pokud je vám znám. Dále lze doporučit zrušení trvalého bydliště. Toto lze učinit na oddělení evidence obyvatel obecního úřadu na základě toho, že již nemají žádná práva k dané nemovitosti (vlastník či nájemce) a skutečně se tam nezdržují. Také je vhodné zajistit si důkazy, že vlastníkem daných věcí jste vy např. záruční list na vaše jméno, výpis z vašeho účtu, ze kterého vyplývá, že jste věc zakoupili.

Návštěvu exekutora však nelze zcela vyloučit. Pro dluhy bývalých nájemníků nemůže být postižen váš majetek, ale je třeba si uvědomit, že movitý majetek není předmětem žádného registru vlastníků jako je tomu u nemovitostí. Exekutor má tedy pramalou šanci zjistit, komu majetek náleží.

Pakliže exekutor neuvěří vašim tvrzením či předkládaným důkazům a provede sepsání nebo zabavení majetku, jež nenáleží povinným, pak je na místě podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh musí vlastník věci zaslat exekutorovi do 30 dnů od doby, kdy se o soupisu dozvěděl. Toto je třeba podložit důkazy. Důkazem může být již zmíněný záruční list či účtenka na jméno vlastníka, výpis z účtu vlastníka, ale také svědectví vlastníka a jiných osob. Pakliže exekutor tomuto návrhu nevyhoví (byť jen zčásti), lze do 30 dnů od doručení takového rozhodnutí podat k soudu vylučovací žalobu. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším