jak probíhá exekuce?

Dotaz ze dne 18. 1. 2010 08:20.

Otázka

Jak začíná exekuce podle nového zákona. Prý už není potřeba rozhodnutí soudu.

Odpověď

Dobrý den,

to není tak úplně pravda. Od listopadu se sice exkuční řízení v mnoha ohledech zásadním způsobem změnilo, ale to ještě neznamená, že by soud přišel o své postavení. Cílem bylo spíše odlehčit soudu, takže řada věcí přechází na exekutora a věc se k soudu dostane pouze v případě, že se věc nepodaří vyřešit na úrovni exekutora (takže, např. o vyškrtnutí věci z exekuce se nyní žádá nejprve exekutor a teprve v případě zamítnutí návrhu se člověk obrátí na soud).

Co se týče konkrétně zahájení exekuce, tak před listopadem platilo pravidlo, že se návrh na zahájení exekuce podal k soudu a ten rozhodl o nařízení exekuce a pověřil věcí konkrétního exekutora. Samozřejmě v praxi se často oprávněný (věřitel) dohodl s konkrétním exekutorem a návrh pak na soud podával s tím, že navrhoval pověření konkrétního exekutora. Tak či onak se však návrh podával k soudu, který byl odpovědný za vyřízení všech náležitostí souvisejících s podáním (takže např. musel řešit s navrhovatelem doplnění či opravu návrhu).

Po novele je postup poněkud pozměněn. Návrh na nařízení exekuce se podává k exekutorovi, který přebírá povinnost vyřešit s navrhovatelem případnou neúplnost, nesrozumitelnost či neurčitost návrhu a podat k soudu návrh, aby byl pověřen provedením exekuce. K tomuto běží lhůta 15 dnů, která se počítá od doručení návrhu či případně od doručení opravy návrhu. Exekuce se tedy stále neobejde bez rozhodnutí soudu, ale část jeho původní činnosti přebírá exekutor.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším