Obstavení účtu

Dotaz ze dne 12. 1. 2010 17:06.

Otázka

Dobré odpoledne, v nedávné době mi byl zablokován běžný účet v bance z důvodu exekuce ve výši cca 11400,- Kč. Oficiální informaci o exekuci jsem nedostal, nebyla mi doručena, přesto že jsem písemně aktivně uvedeného exekutora žádal o zaslání rozhodnutí, pouze telefonicky mi bylo sdělena výše dluhu. Nicméně, v současné době jsou již na tomto účtu peněžní prostředky převyšující hodnotu pohledávky včetně příslušenství, přsto je účet údajně stejně zablokován a banka mi odmítá vyplatit jakoukoliv částku s odkazem na uvedenou exekuci. Prosím o informaci, zda má banka na toto jednání právo, a pokud jak se domnívám nikoliv, jakými způsoby mohu tedy argumentovat a trvat na vyplacení částky z účtu převýšující hodnotu exekuce a jakým způsobem vyžadovat jednorázové vydání částky odovídající dvojnásobku životního minima. Jaký zákon a paragraf se na to vztahuje, tak abych mohl v bance tímto argumentovat. Předem děkuji za rychlou informaci a přeji příjemný den.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o rozsah blokovaných prostředků, musí banka vycházet z částky uvedené v exekučním příkazu. Pakliže, by byla v exekučním příkazu uvedena chybná částka, je situaci třeba řešit s exekutorem a nikoliv s bankou. Můžete zkusit požádat exekutora o nahlédnutí do spisu, ale nelze vyloučit, že Vám to v této fázi odmítne s tím, že by v této fázi mohl takovýto postup ohrozit úspěch exekuce. Je třeba počítat s tím, že exekuce je již dosti tvrdá fáze vymáhání pohledávky (vychází se zde z předpokladu, že dlužník po dobrém zaplatit nechce) a proto má dvě základní fáze - během první exekutor zajistí majetek a teprve poté doručí povinnému usnesení o nařízení exekuce.

Odmítne-li Vám pracovník banky umožnit disponovat s prostředky, které nejsou postiženy exekuční blokací, doporučuji si vyžádat jeho nadřízeného, popřípadě kontaktovat rovnou centrálu se stížností na postup pobočky. Obdobný postup lze doporučit v případě, pakliže bude odmítnuta žádost o vyplacení Vámi zmíněného "nepostižitelného minima" (jde o ust. § 304b občanského soudního řádu).

Samozřejmě můžete uvažovat i v mezích toho, že banku budete žalovat (na provedení platby, na náhradu způsobené škody), ale v praxi je zpravidla rychlejší řešit situaci s bankou "po dobrém", jelikož problém bývá spíše v nedostatečně informovaném zaměstnanci než v "zlé vůli". Stranou ponechám situace, kdy je nárok na výplatu prostředků pouze domnělý vzhledem k bankovním podmínkám (např. si banka strhává zvláštní poplatek za vedení blokovaného účtu, takže ve skutečnosti na účtě žádné volné prostředky nejsou).

V případě potřeby svůj dotaz doplňe nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším