Exekuce na bankovním účtu

Dotaz ze dne 11. 1. 2010 02:36.

Otázka

Dobrý den,

Byla mi nařízená exekuce v určité výši. Exekutor blokoval bankovní účet, což je samozřejmě v pořádku. Částku, která byla uvedena ve výzvě k úhradě exekuce jsem po asi dvou měsících uhradila. Po kontaktování ex. úřadu mi bylo sděleno, že zbývá doplatit ještě úrok za ony dva měsíce. Přesto však stále blokují v bance celou částku, která je více než stonásobně vyšší, než to, co zbývá doplatit. Mají na takový postup právo? Je možné se nějak bránit? Řekli mi, že i když částku zaplatím, administrativně to zvládnou nejdříve za tři týdny. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v daném případě si lze představit několik možných postupů ve věci.

Dle ustanovení § 44a exekučního řádu má povinný možnost u exekutora složit částku ve výši vymáhané pohledávky a nákladů. V takovémto případě exekutor na návrh povinného zruší zákaz nakládat s majetkem, přičemž toto rozhodnutí má exekutor vydat do 7 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh povinného a neprodleně ho zaslat účastníkům řízení a osobám, jímž byly v rámci exekuce doručeny exekuční příkazy.

Dle ustanovení § 46 má exekutor při "klasickém" skončení exekuce zaslat oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci (např. katastr nemovitostí) anebo jim byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Zde není stanovena žádná výslovná lhůta (muse-li bychom vycházet z obecného principu řízení bez zbytečných průtahů). Exekutor pak má povinnost na žádost zaslat toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení.

Třetí variantou je návrh na zastavení exekuce (v tomto případě na částečné zastavení exekuce), podaný dle ust. § 55 exekučního řádu u pověřeného exekutora ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Důvodem částečného zastavení exekuce by zde bylo to, že dle platného exekučního příkazu běží exekuce na účet v rozsahu, který nezohledňuje částečnou úhradu závazku.

Předpokládám, že nejrychlejší výsledky by mohl přinést postup dle ust. 44a - je třeba doplatit úroky a podat žádost.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším