Exekuce

Dotaz ze dne 5. 1. 2010 11:39.

Otázka

Dobrý den, žádám Vás o radu v záležitosti exekucí mého manžela. Manžel má asi 1 mil. Kč dluhů z podnikání. Začal podnikat za našeho manželství, kdy veškerý majetek mám nabytý před manželstvím, při první exekuci jsem si zažádla o vyjmutí majetku, tento spor jsem vyhrála, ale přesto chodí exekutoři dál do mého bytu a mám zabavený veškerý majetek, aby mi věci neodvezli splácím exekuci za mého manžela. Jakmile skončí, nabyde účinnosti další. Dá se z této situaci nějakým zůsobem zabránit? V současné chvíli mám požádáno o rozvod. Při dalším soudním stání chci provést vypořádání majetku. Je možnost, že když při soudu dokáži, že dluhy jsou manžala nebo pokud manžel dluhy před soudem vezme na sebe, že by se tyto exekuce na mě nevstahovaly. Níkdy jsem nedala manželovi souhlas k podnikání a na žádném dluhu nefiguruje můj podpis. Děkuji předem za odpovědˇ.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o souhlas k podnikání v rámci společného jmění manželů (dále jen SJM), tak je zde situace komplikovaná tím, že se vyžaduje pouze prvotní souhlas a dle praxe postačuje pokud je souhlas dán tzv. konkludentně. Konkludentně znamená, že jste souhlas nedala písemně ani ústně, ale z Vašeho jednání lze s určitostí dovozovat, že jste s použitím SJM k podnikání souhlasila.

Samozřejmě můžete tak jako tak zkusit, aby dotčené dluhy byly přikázány výhradně manželovi a způsob dělení majetku 50:50 se upravil ve Váš prospěch. V takovém případě se je však třeba připravit na to, že bude soud třeba přesvědčovat o tom, že zde jsou zvláštního zřetele hodné okolnosti, pro které je takovéto vypořádání na místě (např. to, že manžel podnikal proti Vaší vůli ačkoliv jste průkazně protestovala proti tomu, aby rodinu vystavil podnikatelskému riziku), jelikož jinak se vychází z toho, že se manželé dělí o zisky i rizika podnikání.

Pakliže dále pomineme to, jak dopadne vypořádání SJM, můžeme se soustředit na exekuce. V exekucích je již třeba rozlišovat proti komu konkrétně směřuje (kdo je povinný) a i to, zda-li jde o závazky z doby manželství. Vyjdu-li z toho, že exekuce jde pouze proti Vašemu manželovi a dluhy pochází z doby manželství, může exekuce postihovat majetek manžela a majetek v nevypořádaném SJM (zde lze doporučit soudní vypořádání, aby se vyloučily případné úvahy, že vypořádání dohodou je neplatné pro poškozování věřitele).

Vzhledem k současné judikatuře Nejvyššího soudu již nevystačíme s rozlišením na dluhy, které spadají do SJM a které nikoliv. Soud totiž zavedl kategorii závazků, které spadají do SJM, ale jejichž splnění lze vymáhat pouze po tom z manželů, který je sjednal. V praxi to znamená, že věřitelé zpravidla žalují toho, koho mají podepsaného ve smlouvě a neřeší zda a jak si manželé vypořádají dluhy v SJM.

V exekuční praxi je u movitých věcí problém rozlišit, kdo je jejich vlastníkem. Ideální samozřejmě je, pakliže se podaří již před sepsáním věci schopen přesvědčit exekutora, že dotčený majetek není manžela ani v nevypořádaném SJM (např. přes kupní či darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, účtenku z doby před manželstvím uvádějící číslo Vaší karty, svědecká prohlášení atd.). Bez ohledu na doklady je však vždy na Exekutorovi, zda Vašemu tvrzení uvěří.

Pakliže exekutor při soupisu sepíše věci nespadající do majetku manžela či SJM, je na Vás, coby skutečném vlastníkovi, abyste se obrátila na exekura s návrhem na vyškrtnutí dotčených věcí ze soupisu. Pakliže exekutor návrhu nevyhoví, můžete se obrátit s žádostí o vyloučení dotčetných věcí z exekuce na soud.

V případě potřeby dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším