Dvojí exekuce

Dotaz ze dne 30. 10. 2007 11:31.

Otázka

Byla proti mně nařízena exekuce. Průběh byl takový, že jsem se při zaslání výpisu z účtu dozvěděla, že tam byla zalokovaná určitá částka, prý od exekutora. Na účtě jsem se tím pádem ocitla v mínusu, nemohla jsem ani zaplatit nájemné. Jelikož mi výpisy chodí čtvrtletně, nájem nebyl uhrazen 3x, což mně přivedlo do další nepříjemné situace. Další překvapení bylo, že TATÁŽ částka mi byla zablokována na dalším účtu (společném s partnerem). Taktéž jsem žádnou písemnost od exekutora neobdržela. Po 4 měsících mi přišel exekuční příkaz, a to 2x pod jiným číslem. Jedná se stále o tutéž částku, o toho samého věřitele. Jen na každém ex. příkazu je uveden jiný můj účet, ze kterého chce exekutor uspokojit pohledávky. V současné době mám tedy zablokovanou duplicitní částku. Přičemž na druhém (společném) účtě bylo dostatek prostředků na uspokojení exekuce. Nechápu tedy dvojí blokování účtů na tutéž částku. Ještě chci podotknout, že doručené exekuční příkazy mi byly zaslány v říjnu s červnovým datem vyhotovení. Mohu se nějak bránit? Je toto jednání exekutora oprávněné? Jeho jednáním mi vzniklo mnoho zbytečných nepříjemností. Nebráním se tomu náklady zaplatit, ale postup exekutora mne přinejmenším zaráží. Exekutor mne ani nevyzval k zaplacení částky, rovnou zablokoval (2x!!) účet, čímž mi vlastně dobrovolné vyrovnání pohledávky znemožnil, neboť na toto mi již nezbyly prostředky. Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

ačkoli jste se prostřednictvím exekučního řízení dostala do poměrně složité situace, exekutor nejednal v rozporu s právním řádem. Exekutor je oprávněn zjistit veškerý Váš majetek a na veškerý majetek uvalit exekuci i pro jednu jedinou pohledávku (srážky ze mzdy, prodej movitých a nemovitých věcí, přikázáním pohledávky z účtu apod.). Je proto možné nařídit exekuci na dva různé bankovní účty pro jeden Váš dluh. Děje se tak vydáním exekučního příkazu na každý účet zvlášť. Exekuční příkaz zasílá exekutor nejprve věřiteli a bance, která je povinna účet zablokovat, nikoli odeslat peníze. To je možné poté, co je exekuční příkaz zaslán dlužníkovi. Doba od června do října je opravdu dlouhá, exekuční řád ani Občanský soudní řád nestanoví pro doručení exekučního příkazu žádnou lhůtu. Můžete proti tomuto jednání podat na exekutora stížnost, neumíme však posoudit, nakolik se jednalo o pochybení nebo jednání v rozporu s dobrými mravy ze strany exekutora. Nyní bude záležet na exekutorovi, zda přikáže pohledávku z účtu (stáhne peníze na úhradu dluhu) nebo zda počká, až zaplatíte dluh dobrovolně (např. peníze si vypůjčíte). Pokud totiž zaplatíte dluh dobrovolně, náleží exekutorovi pouze poloviční odměna než kdyby dluh vymohl nuceným zásahem (odměnu exekutorovi platí dlužník). Dobrovolně znamená, že zaplatíte dluh do lhůty, ve které Vás exekutor vyzve k zaplacení, nebo zaplatíte dluh v situaci, kdy Vás exekutor nevyzval k dobrovolnému zaplacení, avšak exekuci ještě nevykonal (nestáhl peníze z účtu).

Kateřina Čočková Za Občanskou poradnu JM

Souhlasím se vším