pravomoci opatrovníků

Dotaz ze dne 30. 12. 2009 23:14.

Otázka

Dobrý den, prosila bych o radu, existují někde písemně pravomoci a povinnosti opatrovníka, kromě těch, které jsou obsaženy v občanském zákoníku a v OSŘ ? Děkuji. S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

pro režim opatrovnictví zletilé osoby jsou skutečně rozhodující Vámi uváděné právní předpisy, přičemž upřesnění povinností by mělo obsahovat rozhodnutí soudu, kterým je opatrovník ustanoven.

Nicméně za ještě zásadnější bych považoval upoznit na to, že opatrovník by měl věci vyřizovat s řádnou péčí - pakliže by tedy např. opatrovaný měl nějakou povinnost plynoucí ze zákona o lesích, tak je na opatrovníkovi, aby si zjistil vše potřebné a záležitost opatrovaného řádně vyřídil.

Je tudíž třeba rozlišovat to, že by si opatrovník měl nastudovat, co obnáší opatrovnictví a to, že by se měl seznámit s tím, jaké věci bude muset za opatrovaného řešit.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším